สสส. สานพลังภาคี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา กระตุ้นสังคมเพิ่มกิจกรรมกาย-ใจ คาดมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. สานพลัง สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข 22 พ.ค.นี้ พร้อมกันกว่า 60 สนามทั่วไทย ชูแนวคิด Running Living in the Moment จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง มุ่งกระตุ้นสังคมเพิ่มกิจกรรมทางกาย-สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ คาดมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 5 หมื่นคน


                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และเนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. สานพลัง มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข” ภายใต้แนวคิด “Running Living in the Moment : จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” โดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่งรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ควบคู่กับการพัฒนาสมาธิ ปฏิบัติบูชา เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ พร้อมทำบุญ รับศีล ฟังธรรม เวียนเทียน และลด ละ อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาช่วงวันวิสาขบูชา


                    “กิจกรรมเดินวิ่งสมาธิ จะจัดขึ้นพร้อมกันกว่า 60 สนามทั่วไทย ในวันที่ 22 พ.ค. 2567 คาดการณ์ว่ามีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ สสส. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และป้องกันการเกิดโรค NCDs และส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและป้องกันการเกิดโรค NCDs กระจายสู่ทุกภูมิภาค สำหรับกรุงเทพฯ จัดขึ้นที่สวนสราญรมย์ ภายในงานมีกิจกรรมคลีนิกวิ่งสมาธิ โดยผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการวิ่งสมาธิ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


                    นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า กิจกรรมการเดินวิ่งสมาธิฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากตั้งแต่ปี 2545 สร้างการเรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเอง นอกจากร่างกายแข็งแรง ยังส่งผลต่ออารมณ์ ลดความวิตกกังวล ความเครียด สามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต สำหรับผู้เข้าร่วมที่กรุงเทพฯ จะปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.00 น. และได้วิ่งผ่านวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดที่มีชื่อเสียงอีก 9 วัด พร้อมรับเสื้อที่ระลึก และพระผงพุทธไสยาสน์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code