สสส. สานพลังภาคีฯ “ประกาศปฏิญญาเกาะลันตา” ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ แก้ปัญหาขยะทะเล-ชายฝั่งกัดเซาะ

ปฏิญญาเกาะลันตา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2567 ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะชายฝั่ง และโครงการลดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกในระบบนิเวศทะเล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=356166

Shares:
QR Code :
QR Code