สสส. สานพลังภาคีฯ จัดประชุมระดับชาติ ถกปัญหาฝุ่น PM2.5 ผลักดันนโยบายอากาศสะอาด คุ้มครองระบบสุขภาพ รับสถานการณ์ภัยแล้ง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   ครั้งแรกของประเทศ!! ประชุมระดับชาติเรื่อง PM2.5 “สสส. – สกสว. – ศวอ. – มช. – สภาลมหายใจเชียงใหม่” เปิดเวทีชวนคนไทยถกประเด็น “อากาศสะอาด: ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน ประชาสังคม” หวังผลักดันเชิงนโยบายคุ้มครองสุขภาพจากฝุ่นพิษ รับสถานการณ์ภัยแล้ง

                   ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สหประชาชาติ ประกาศให้ “มลพิษทางอากาศเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ อีกทั้งสถานการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันที่เริ่มพัฒนาเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ เกิดความแห้งแล้ง อาจทำให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สสส. ขับเคลื่อนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเร่งด่วน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ นานาชาติ เน้นรณรงค์ป้องกันปัญหาจากต้นเหตุ และป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธ.ค. 2566 สสส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมทั้งในประเทศ ต่างประเทศ รวมกว่า 60 องค์กร เตรียมจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM 2.5 Forum) ในหัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปนโยบายและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ นำเสนอต่อรัฐบาล ทั้งเรื่องระบบสุขภาพ การจัดการไฟป่า ไฟในที่โล่ง พื้นที่ทางการเกษตร มลพิษข้ามแดน ฝุ่นจากอุตสาหกรรม และผลกระทบภาคธุรกิจ

                   “งานนี้จะระดมนวัตกรรมทางสังคม การบริหารจัดการฝุ่นควันไฟป่าร่วมของรัฐ และประชาสังคม คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมจัดการมลพิษอากาศ สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันข้ามแดน เพื่อพร้อมรับมือผลกระทบจากมลพิษอากาศ ตลอดทั้ง 2 วัน ยังมีเทศกาลเพื่อลมหายใจ จัดแสดงงานศิลปะ ละคร สารคดี เวทีเสวนา ดนตรี Workshop เพื่ออากาศสะอาด นิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศ บูธสินค้าชุมชนปลอดการเผา โดยผู้สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/mSuWgMjK5YxtPbQe9 และขอให้นำแก้วน้ำ กระบอกน้ำส่วนตัวมาด้วย เพื่อแสดงพลังลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดขยะร่วมกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : สภาลมหายใจเชียงใหม่” ดร.ชาติวุฒิ กล่าว

 

Shares:
QR Code :
QR Code