สสส.สานต่อ “เยาวชนพอเพียง”

หนุนค่ายอาสาเชื่อมชนบท-เมือง

 

สสส.สานต่อ “เยาวชนพอเพียง”

           น.ส.วีรินทร์วดี สุนทรหงส์ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิโกมล คีมทอง เปิดเผยว่า หลังจากที่โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพฯ ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีกระแสตอบรับอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา เนื่องจากเยาวชนที่ร่วมโครงการมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2553 ทางโครงการฯ จะให้ทุนกลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมค่าย 70-80 โครงการ โดยเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนระบบวิธีคิดและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ อาทิ วิถีความพอเพียง ไม่ไหลไปตามกระแสนิยม การรักษาสิ่งแวดล้อม

 

           สำหรับโครงการที่จะมีสิทธิ์รับทุนต้องมีคุณสมบัติสามารถคิดค้นรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงวิธีคิดจากชุมชนกับสังคมเมืองเพื่อขยายหลักคิดออกไปให้กว้างขึ้นผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้

 

            น.ส.วีรินทร์วดี กล่าวว่า หากกลุ่มเยาวชนใดสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับหมู่บ้านพอเพียงเพื่อรากฐานสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีต้นแบบที่ดี และทาง สสส. ให้การสนับสนุนอยู่แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และจะได้รับทุนประมาณ1.5 แสนบาท จากปกติ 1 แสนบาท ทั้งนี้สามารถสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ และดูรายชื่อได้จาก www.dek-kai.org

 

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update:21-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: กิตติยา  ธนกาลมารวย

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code