สสส. สอนจิตอาสา-เด็กใต้ทำความดี

ทำดีอย่างสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

            นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เผยว่า การที่ สสส.ดำเนินโครงการ ความดีเริ่มที่เยาวชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำความดีแก่เยาวชนในปี 2552 ที่ผ่านมา

 

 พบว่า ได้ผลิตเครือข่ายแกนนำเยาวชน ที่มีจิตอาสาพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถมองทะลุถึงปัญหาและจุดเด่นในชุมชนตัวเองก่อนจะพัฒนาให้ดีขึ้นในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญโครงการเน้นให้เยาวชนลงมือสร้างสรรค์ความดี รวมทั้งรู้จักบ้านเกิดของตนเองทั้งจุดดีและจุดด้อย หรือที่เรียกว่า ทันชุมชน ก่อน พร้อมทั้งสามารถดึงข้อมูลในจุดนั้นมาพัฒนาชุมชนของตนเอง

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update: 15-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: อรไท บัวทอง

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code