สสส.สร้างเครือข่าย “นักละครชุมชน” ทั่วประเทศ

 

สสส. ร่วมมือกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน จัดโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยให้เยาวชนนำทักษะไปสะท้อนปัญหาของชุมชน พร้อมทั้งการสนับสนุนให้ทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่ สสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) จัดโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสนับสนุนให้เยาวชนนำทักษะการเล่นละครไปเป็นเครื่องมือสะท้อนปัญหาในชุมชน ระยะที่ 4 พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจก คือ ผู้ทำกิจกรรมเอง และในชุมชนซึ่งได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาหลังรับฟังการสะท้อนผ่านละคร พร้อมกันนี้โครงการยังได้สร้างเครือข่ายนักละครในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพิ่มเติมจากมูลนิธิสื่อชาวบ้านด้วย

ซึ่งการทำกิจกรรมละครชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้รสนิยมด้านละครของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ชื่นชอบละครเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวได้เปลี่ยนเป็นการให้ความสำคัญกับประเด็นที่จะต้องสื่อสารด้วย นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัย อาทิ ม.มหาสารคาม ยังบรรจุวิชาละครชุมชนเป็นวิชาในหลักสูตร และกำลังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักพัฒนา

นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มมะขามป้อม กล่าวว่า กิจกรรมได้สร้างบุคลากรด้านงานละครเพื่อชุมชน โดยพัฒนาจากนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นนักพัฒนาท้องถิ่น ที่ใช้ละครสื่อสารประเด็นที่เป็นปัญหา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มครูในโรงเรียนที่ใช้ละครเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนการสอนด้วย.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ภาพโดย เว็ปไซต์สารคดี

Shares:
QR Code :
QR Code