สสส. ร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ อปท.เชียงใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


สสส. ร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ อปท.เชียงใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. ผนึกความร่วมมือสร้างสุขชุมชนท้องถิ่นร่วมกับ อปท.เชียงใหม่ 15 แห่ง เร่งขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ช่วยสร้างความสุขอย่างยั่งยืน


น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สสส.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 แห่งจาก 7 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขึ้น ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนโดย สสส. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการผนึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ชูการทำงาน ภายใต้แนวทาง 5+1 เรื่องสำคัญเพื่อพัฒนาและผลักดันสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่น 5 เรื่องให้สำเร็จคือ 1.การดูแลผู้สูงอายุ 2.การดูแลเด็กปฐมวัย 3.การจัดการขยะ 4.ยาสูบและแอลกอฮอล์ 5.อุบัติเหตุ และ 6.โรคติดต่อ


น.ส.ดวงพร กล่าวด้วยว่า โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันนั้นสำคัญอย่างมาก เช่น ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาชิกในเครือข่ายควรรวมตัวกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ตำบลไหนมีประสบการณ์เรื่องอะไรก็จะเข้าไปดู ถือเป็นฐานพลังองค์กรช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างดี "แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นต้องทำวิจัยชุมชน ค้นหาว่าใครคือคนดี คนเด่น คนสำคัญ หรือมีกลุ่มทางสังคมในหมู่บ้านในตำบล กี่กลุ่ม กลุ่มไหนมีศักยภาพสูงที่จะถ่ายทอด กลุ่มไหนที่ทำของตนเองได้ดีก็ยกระดับให้มาถ่ายทอด ส่วนกลุ่มไหนที่ยังทำไม่ได้ดี ทางพื้นที่ก็ต้องช่วยกันพัฒนา คนที่เข้มแข็งกว่าจะช่วยคนที่อ่อนแอกว่า" ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.กล่าว และเชื่อมั่นว่า อปท.ทั้ง 15 แห่งที่มาร่วมลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้จะร่วมมือกันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ และสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป


ด้านนายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ข่า ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า ในฐานะ อปท.แม่ข่าย กล่าวว่า การทำพิธีบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยูในครั้งนี้ คือการทำข้อตกลงร่วมกันตามแผนการดำเนินงานของโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยเรื่องแรกที่ อปท.แต่ละแห่งต้องทำคือ ระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) และกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP) ส่วนประเด็นที่เครือข่ายต้องดำเนินการคือ 5 +1 เรื่องสำคัญในท้องถิ่นคือ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็กปฐมวัย การจัดการขยะ ยาสูบและแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และโรคติดต่อ "เหตุผลที่ต้องนำทั้ง 5 ประเด็นนี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ก็เพื่อที่จะให้ชุมชนของเรามีความสุข โดยของเทศบาลตำบลแม่ข่าก็ใช้แนวคิดที่ว่าร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสุข ร่วมกัน"


"โดยสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการหลังทำการเอ็มโอยูในครั้งนี้คือ เร่งจัดเก็บข้อมูลชุมชนและทำการวิจัยชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 2564 หลังจากนั้นจะเป็นการทำประเด็นเร่งด่วนที่ได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้คือ เรื่องการจัดการขยะในชุมชน เพราะปัญหานี้ทุกท้องถิ่นต่างประสบปัญหาเหมือนกัน "ข้อมูลมีความสำคัญสำหรับท้องถิ่นมาก ถ้าหากเราทำงานไม่มีข้อมูล เราก็จะได้งานไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ เพราะข้อมูลต่างๆ ที่เราได้มาสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสที่เราจะพัฒนาต่อ หรือหากพบปัญหาเราก็จะหาทางแก้ไข ซึ่งกระบวนการนี้ เทศบาลตำบลแม่ข่าเราก็ทำมาตลอด" ปลัดเทศบาลตำบลแม่ข่า กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ