สสส.ร่วมภาคีเครือข่าย เตรียมจัด “วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย2555”

 

 

สสส. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555-thai health day run 2012” รณรงค์เดินวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นคนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนทั่วประเทศ     

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร  กระทรวงสาธารณสุข  สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดโครงการ “วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555” (thai health day run 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน และคนวัยทำงานได้ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มต้นหัดวิ่งเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเพื่อมุ่งให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ออกกำลังกายประจำอย่างต่อเนื่อง 

“จากการที่ สสส. และเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมาทั่วประเทศ ได้พบว่าการเดิน-วิ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เฉลี่ยแล้วมีผู้มาร่วมเดิน-วิ่ง ในสนามที่จัดขึ้นปีละมาก กว่า 1,500,000 คน และมีจำนวนผู้ที่นิยมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ประมาณ 5,000,000 คน”

รศ.ดร.วิลาสินีกล่าวอีกว่า สสส. เห็นถึงความสำคัญของการเดิน-วิ่งเพื่อเป็นการออกกำลังกาย โดยการจัดวันวิ่งเพื่อสุขภาพ 2555 ครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด  โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักเดิน-วิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 พ.ย. นี้กว่า 10,000 คน

ด้านนายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  กล่าวว่า เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่นิยมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ได้รับรู้ข่าวสารและเข้าร่วม  กิจกรรม สมาพันธ์ฯ เตรียมแผนจัดกิจกรรมโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์  อาทิ ทางทรูวิชั่นส์ เพลย์ แชนแนล ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ และ ช่องทางสื่อ อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เฟซบุ๊กเว็บไซต์จีทีเอช, เว็บไซต์

สสส. ฯลฯ และสมาพันธ์ ยังจัดทำสื่อรณรงค์ อาทิ คู่มือexercise passport การจัดกิจกรรมโปรโมตผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ด้วย

โดยการจัดงานวันวิ่งเพื่อสุขภาพไทยครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 09-0563-8395

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

Shares:
QR Code :
QR Code