สสส.- ภาคีฯ สานต่อความสำเร็จ เดิน-วิ่ง “HEALTHY HERO” สร้างความตระหนัก รณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันโรค NCDs

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     HEALTHY HERO สนามที่ 3 สุดคึกคัก! สสส. สานพลัง ภาคี ดึงนักศึกษาแพทย์-พยาบาล-ประชาชนชาวอีสาน ตบเท้าเข้าร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กระตุ้นสังคมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า-ป้องกันโรค NCDs กว่า 1,000 คน

                     เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs ซึ่งสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสนามที่ 3 ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการมีกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

                     “ที่ผ่านมา กิจกรรม HEALTHY HERO มีนักวิ่ง นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 3,000 คน บนระยะทาง 5 กม. สนามต่อไปจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Healthy Hero ห่างไกลโรค NCDs และบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดคลิปต้นแบบคนรักสุขภาพ ให้ลุ้นรับรางวัลมากมาย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok : HealthyHero.TH” นางประภาศรี กล่าว

                     รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ค่านิยมและความเข้าใจที่ผิดของเยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า สูบเพื่อเข้าสังคม หรืออาจคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเท่ากับบุหรี่มวน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น กิจกรรม HEALTHY HERO เป็น 1 ในแนวทางที่ช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเสพติดบุหรี่ แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆ และกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ HEALTHY HERO ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code