สสส. ผนึกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุปีใหม่

featured

สสส. ผนึกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วง 7 วันอันตราย ขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัย “ลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย” ลดอุบัติเหตุทำได้ เริ่มที่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ คน รถ ถนน ตั้งด่านชุมชน แก้ปัญหาจุดเสี่ยง เช็กสภาพรถ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและวางแผนขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3eCs6ht

Shares:
QR Code :
QR Code