สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายประชุมใหญ่ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน”

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ภาพโดย สสส.


สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายประชุมใหญ่


สสส.จัดประชุมใหญ่ครั้งแรก “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ชวนคนทำงานด้านสังคมและเครือข่าย ประชากรกลุ่มเฉพาะคนพิการ ผู้ต้องขัง คนไร้บ้าน ฯลฯ ร่วมสร้างสุขภาวะ พร้อมโชว์ผลงาน1ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ


นางภรณี ภู่ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ระหว่างวันที่12-13 มิถุนายน 2562 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำหรับภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดพื้นที่ในการพูดคุยพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ความเป็นธรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงสื่อสารสาธารณะไปยังสังคมให้มีความเข้าใจ ให้โอกาส และมีทัศนคติเชิงบวกกับประชากรกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ช่วง10ปีที่ผ่านมาสสส.พยายามขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำในประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งจะมีการแสดงผลการทำงาน1ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ ซึ่ง สสส.สนับสนุนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีการจ้างงานได้ 15,000 อัตรา หรือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้าน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่กระฉับกระเฉง เตรียมความพร้อมประชากรทุกกลุ่มก่อนประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ในปี 2574


"เครือข่ายคนที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ มักเจอปัญหา อุปสรรค เวทีนี้จะได้รับการพูดคุย เยียวยา ฟื้นฟูให้กำลังใจกัน สร้างแรงบันดาลใจต่อกัน เริ่มจากทำให้เห็นคุณค่าในตัวเองก่อน เพื่อมีพลังในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไป"


สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายประชุมใหญ่


สำหรับไฮไลท์ของการประชุมนั้น นางภรณี กล่าวว่า มีประเด็นน่าใจมากมาย โดยมีห้องย่อยรวมกว่า 14 ห้อง ใน 8 กลุ่มประชากร อาทิ ประเด็นเรือนจำสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของผู้ต้องหาในเรือนจำ โดยมี นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมว.คลัง และอดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาพูดถึงทัศนะของหมอที่เคยเข้าไปทำงานคลุกคลีอยู่ในเรือนจำ หรือการเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมทางสุขภาพในมิติต่างๆ เช่น ผู้หญิงพิการที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยินจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่น หรือการถูกคุกคามทางเพศที่เกิดจากสังคมโซเชียล เช่นการใช้คำพูดเสียดสี ด่าทอ พวกเขาผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร ประเด็นเหล่านี้สังคมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน


สสส.ผนึกภาคีเครือข่ายประชุมใหญ่


นางภรณี กล่าวต่อว่า ผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ สสส.คาดหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนงานวิชาการระหว่างกลุ่มตามประเด็นเพื่อให้ได้องค์ความรู้/ชุดความรู้สำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ แชร์โชว์ และเชื่อมผลงานเด่นของแต่ละกลุ่มประชากร พัฒนาภาคีหน้าใหม่ที่สนใจร่วมงานในแต่ละประเด็น รวมถึงพัฒนา ต่อยอด กระบวนการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย เกิดประเด็นการทำงานร่วมที่เป็นรูปธรรมแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะในระยะต่อไป ที่สำคัญคือ อยากเห็นการมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะในหลายประเด็นสสส.ไม่สามารถทำงานเพียงลำพัง สสส.ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับหลายหน่วยงาน เช่นเรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน โดยได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่า30-40แห่งเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ นอกจากจะมีการพูดคุยประเด็นวิชาการแล้ว ยังมีนิทรรศการ การแสดงของประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มต่างๆ การจำหน่ายสินค้าฝีมือของผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ผู้ต้องขัง คนพิการฯ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code