สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชน ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 70% แจกเด็ก เยาวชน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชน ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 70% แจกเด็ก เยาวชน  thaihealth


สสส. ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชน ผลิตเจลแอลกอฮอล์ 70% แจกเด็ก เยาวชน สู้ภัย COVID-19 นำร่องแจก 1,000 ชุดในพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ พร้อมเปิดลงทะเบียนรับฟรี ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. นี้เป็นต้นไป  


เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า ยท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และส่งเสริมมาตรการภาครัฐในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสออกไปสัมผัสเชื้อโรคในสถานที่ต่าง ๆ สูง เช่น การออกไปทำงานรับจ้างทั่วไป หรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแทนคนในครอบครัว การออกจากบ้านเพื่อประกอบกิจกรรมที่จำเป็น การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% จึงมีความสำคัญช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ ซึ่งปัจจุบันหาซื้อยาก หรือมีราคาแพงกว่าปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กและเยาวชน ยท. และสสส. จะผลิตเจลแอลกอฮอล์ 70% ส่งให้ถึงบ้านของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสนับสนุนมาตรการรัฐในการลดค่าครองชีพ ซึ่งกระบวนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ มีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลเพื่อให้ได้มาตรฐานการฆ่าเชื้อไวรัส


ยท. จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฟรี ได้ที่ www.tyithailand.or.th ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยระยะแรกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนจำนวน 1,000 คน และผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเด็กและเยาวชนที่เกิดระหว่าง ปี 2538-2548 มีสัญชาติไทย และอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคสูงที่สุด ทั้งนี้ ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-120-7290” เลขาธิการ ยท. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code