สสส.ถกไปมาโรงเรียนปลอดภัย

สสส.ถกไปมาโรงเรียนปลอดภัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ องค์กรและภาคีเครือข่ายอุบัติเหตุทางถนน จัดเวทีเสวนาการจัดการความปลอดภัย บริเวณสถานที่ที่มีการเดินทางสัญจรในชีวิตประจำวัน คือโรงเรียน โดยเสวนาเรื่อง “ไปมาโรงเรียน สะดวกและปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจจัดระบบจราจร” ผ่านบทเรียนการจัดการจราจรอย่างมีระบบของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นการจัดการที่น่าสนใจคือ การอนุญาตให้รถผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนสามารถเข้ามาส่งและรับภายในโรงเรียนได้ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ

นายสุวิทย์ เทียมทัดนายสุวิทย์ เทียมทัด รองผอ.โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เปิดเผยถึงที่มาในการจัดทำโครงการว่าเริ่มแรกโรงเรียนก็จัดการจราจรเหมือนๆ กับโรงเรียนทั่วไป คือปิดประตูหน้าโรงเรียน ถ้ามีผู้ปกครองขับรถมารับมาส่ง ก็จะจอดตรงหน้าโรงเรียน ตรงนี้ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก เกิดทัศนวิสัยไม่ดีด้านการจราจร และส่งผลโดยตรงเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ จึงมาคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรดี ซึ่งจากประสบการณ์ที่ไปดูงานในต่างประเทศพบว่าโรงเรียนให้ผู้ปกครองขับรถรับส่งภายในโรงเรียนเลย หรือบางประเทศรถจะจอดนอกเขตโรงเรียน แล้วให้นักเรียนเดินเท้าเข้ามา

“จึงเกิดแนวคิดมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ คือเปิดประตูโรงเรียนทุกครั้งที่เปิดทำการ เพื่อให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนภายในโรงเรียนได้ โดยทำแบบวันเวย์ แยกพื้นที่รถที่จอดรอ กับรถที่ส่งหรือรับอย่างเดียวออกจากกันชัดเจน ผลคือรถไม่ติดเหมือนก่อน ความเครียดก็ไม่เกิดขึ้นปัญหารถเฉี่ยวชนเด็กนักเรียนที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ไม่เกิดขึ้นอีก” นายสุวิทย์ กล่าวและว่าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครน่าจะนำแนวคิดนี้ไปทดลองใช้ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code