สสส.ดึงนศ.ช่วยแก้ปัญหาสังคม

ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปัญญา

 

          นพ.ชาตรี เจริญศิริกรรมการบริหารแผนคณะ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง จัดโครงการ “ค่ายอาสาศึกษาปัญหาสังคม” เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ มาร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชนที่แต่ละแห่งประสบอยู่โดยเฉพาะเรื่องการสร้างกลไกทางสิทธิต่าง ๆ ที่คนในชุมชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึงสิทธิที่ทำกิน สิทธิที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อนำไปสู่การขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

สสส.ดึงนศ.ช่วยแก้ปัญหาสังคม 

          นพ.ชาตรี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่เยาวชนจะได้สัมผัส คือการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้าน โดยไม่ใช้วิธีการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคหรือพาไปประท้วงเพื่อเรียกร้องโฉนดที่ดินทำกินแต่จะทำกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนตระหนักว่าภายใต้การเป็นพลเมืองนั้นมีสิ่งใดบ้างที่เขาสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมเช่นเดียวกับคนในเมืองหรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าได้รับ เนื่องจากส่วนหนึ่งของปัญหามีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมของสังคม

 

          “กิจกรรมค่ายอาสาฯดังกล่าว สสส.จะเปิดรับพิจารณานิสิตนักศึกษาจากกลุ่ม หรือชมรมในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ต้องการร่วมกิจกรรมและพร้อมจะศึกษาการสร้างความสุขแบบยั่งยืน โดยสามารถส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิโกมลคีมทองตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้” กรรมการบริหารแผนฯ กล่าว.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update:28-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code