สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


สสส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฯ สร้างระบบรับมือ ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หลังโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำคนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เกือบ 100% ตกงานขาดรายได้


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้มอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับสุขภาพคนไร้บ้านมากกว่าระลอกแรก เพราะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่อาศัยและใช้ชีวิต ขณะที่หลายกิจการเจอวิกฤตซ้ำจนต้องปิดตัวลง ทำให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเข้าสู่ภาวะไร้บ้านมากขึ้น รวมถึงคนไร้บ้านประสบความยากลำบากอยู่แล้วถูกซ้ำเติมจากการไม่มีรายได้ ตกงานเพิ่มขึ้น และจำนวนมากตกหล่นจากการเยียวยาภาครัฐ ทั้งนี้ จากการประเมินของทีมวิชาการที่ทำงานร่วมกับ สสส. คาดการณ์ว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 จากการว่างงานและเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับการลงพื้นที่ของภาคีเครือข่ายฯ ที่พบประชากรที่เข้าสู่ภาวะไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


“จากสถานการณ์ดังกล่าว ทาง สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการช่วยเหลือคนไร้บ้านทั้งในพื้นที่สาธารณะและศูนย์พักคนไร้บ้าน ทั้งความช่วยเหลือฉุกเฉินในการมอบอุปกรณ์ป้องกันทางสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการป้องกันทางสุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิพื้นฐานเพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ ตลอดจนความช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งงานและพัฒนาด้านอาชีพให้กับคนไร้บ้าน เพื่อสร้างโอกาสและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ว่างงานและขาดรายได้อย่างฉับพลัน นอกจากนี้ สสส. ยังพยายามทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างระบบป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของประชากรเปราะบางผ่านการทำงานกับเครือข่ายชุมชนเมืองในหลายจังหวัด”


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


นายสมพร หารพรม เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยง สสส. กล่าวว่า โควิด-19 ระลอกใหม่ พบคนไร้บ้านจำนวนมากเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาที่รัฐจัดให้ เพราะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ รวมถึงการตกหล่นจากสิทธิสถานะ นอกจากนี้ สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือคนไร้บ้านส่วนใหญ่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต้องตกงาน ทั้งจากแหล่งงานที่ลดลงและนายจ้างกังวลเรื่องติดเชื้อโควิด-19 จึงเลิกจ้างชั่วคราว อย่างไรก็ดี การสนับสนุนของ สสส. ตั้งแต่การระบาดระลอกแรก ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์รอบใหม่ได้อย่างดี ทั้งในเชิงการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ


สสส.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน พร้อมให้ความรู้ป้องกันโควิด thaihealth


“คนไร้บ้านไม่ควรถูกมองข้าม เพราะเขามีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์ทุกคน โควิด-19 ระลอกใหม่ ตอกย้ำว่า จะต้องตั้งรับมือกับวิกฤตให้หนักแน่น ศูนย์คนไร้บ้านที่เราทำงานร่วมกับ สสส. ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาอาชีพ ให้ความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยนำบทเรียนจากโควิดรอบแรกมาเป็นแรงผลักดัน จุดประกาย สร้างค่านิยมให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง ฟื้นฟูจิตใจ” นายสมพร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ