สสส. ชวนพี่น้องอีสานบ้านเรา.. เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

featured

ศูนย์เรียนรู้ สสส. ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครนักออกแบบสร้างสรรค์ Creative CitiZen จัด workshop พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับ ภาคีเครือข่าย สสส.และผู้สนใจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ