สสส. จับมือภาคีหาแนวทาง ขับเคลื่อนภาคียุทธศาสตร์องค์กร

จัดกิจกรรม นำหนังสือถึงมือเด็ก

 

  สสส. จับมือภาคีหาแนวทาง ขับเคลื่อนภาคียุทธศาสตร์องค์กร     

          ภาคีส่งเสริมหนังสือร่วมถก ยุทธศาสตร์นำหนังสือถึงมือเด็ก เรียกร้องให้สนับสนุนครูบรรณารักษ์อย่างจริงจัง จัดสวัสดิการระดับชาติ คูปองหนังสือให้เด็กเลือกฟรี หนังสือบริจาคขอเน้น คุณภาพมากกว่า ปริมาณ

 

          โครงการสำรวจ ศึกษา และดำเนินงานแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัมมนาวิชาการระดมความคิดเชื่อมโยงเครือข่าย ในหัวข้อเรื่อง ภาคียุทธศาสตร์องค์กร และกิจกรรม นำหนังสือถึงมือเด็กเมื่อเร็วๆ นี้

 

          งานนี้ได้รับความสนใจจากภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ รวมกว่า 40 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเริ่มด้วยข่าวดีโดย ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวว่าคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กำลังศึกษาแนวทางมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ นอกจากนั้นผู้แทนองค์กรต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอแนวคิดที่จะทำให้การเข้าถึงหนังสือและการส่งเสริมการอ่านปูพรมไปถึงครอบครัวและเด็กด้อยโอกาสเป็นจริงมากขึ้น ทั้งการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรผู้นำหนังสือไปถึงผู้อ่าน อย่างอาสาสมัครนักอ่านระดับชุมชน ตำบล ครูบรรณารักษ์ และผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ เช่นมีคูปองให้เด็ก ได้เลือกหนังสือด้วยตัวเอง ได้รับหนังสือเล่มแรก (bookstart) ฟรีเหมือนกับที่กินนมฟรี องค์กรที่เข้าร่วมสัมมนาเห็นพ้องกันถึงวาระแห่งชาติในการส่งเสริมการอ่านที่เน้น คุณภาพมากกว่า ปริมาณและมีหนทาง ช่องทางที่หลากหลายเหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ผู้สนใจเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมมนาได้ที่ http://child media.net

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

 

update: 08-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

Shares:
QR Code :
QR Code