สสส. จัด Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. จัด Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ thaihealth


แฟ้มภาพ


“HAPPY 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” นิทรรศการหมุนเวียนของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดพื้นที่ 8 โซนความสุขที่เกิดครอบครัว องค์กร สังคม พบกับเจ้าของแฟนเพจเรไรรายวัน และน้องธันย์ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ที่ใช้หลัก Happy 8 ในการใช้ชีวิต


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ (พลิกความคิด คลิกชีวิตให้เจอสุข) ได้รวบรวมความสุข 8 ประการ ที่สสส. ได้สังเคราะห์ขึ้นมาบนพื้นฐานของความต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุลแก่เยาวชน บุคลากรวัยทำงาน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง พร้อมเข้าใจหลักการเบื้องต้นที่จะสร้างเสริมให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข ตามหลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี


สสส. จัด Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ thaihealth


ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า Happy 8 ประกอบด้วย 1.Happy Body (สุขภาพดี) 2.Happy Heart (น้ำใจงาม) 3.Happy Society (สังคมดี) 4.Happy Relax (ผ่อนคลาย) 5. Happy Brain (หาความรู้) 6.Happy Soul (ทางสงบ) 7.Happy Money (ปลอดหนี้) 8.Happy Family (ครอบครัวดี) และหากมององค์กรในรูปแบบเชิงธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นคือ “ความยั่งยืน” (Sustainability) การที่องค์กรจะยั่งยืนในหลายๆ บริบทได้ คือความเชื่อมั่น (Trust) ของคนในองค์กร และพบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนั้นได้ คือพนักงานในองค์กรต้องมีความสุข และมีความชัดเจนมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เมื่อพนักงานมีความสุข KPI ในองค์กรก็สวยงาม ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ใช้หลัก Happy 8 ในบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอลเป็นตัวการันตีที่ชัดเจน และทำให้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นผลประกอบการที่ยั่งยืนของบริษัทดีขึ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเจอปัญหาใหญ่หรือเล็กก็สามารถผ่านมาได้เสมอ


สสส. จัด Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ thaihealth


นางชนิดา สุวีรานนท์ และน้องเรไร เจ้าของแฟนเพจเรไรรายวัน ตัวแทน Happy Family เผยว่า ที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ หลากหลายช่วงอายุ ตอนแรกพยายามหากิจกรรรมให้ได้ใช้เวลาร่วมกัน สุดท้ายค้นพบว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือวันที่อยู่บ้านด้วยกันทั้งครอบครัว การได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันสามารถมองเห็นในข้อดีหรือข้อเสียของกันและกัน รู้จักนิสัยใจคอ อย่างเช่นลูกๆ ทั้งสามคนจะมีความแตกต่างกัน การสร้างสมดุลความสุขของแต่ละคนคือสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีความสุขที่จะอยู่ร่วมกันได้


นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ ตัวแทน Happy Heart กล่าวว่า Happy Heart เริ่มต้นจากความเรียบง่าย ทำทุกๆ วันให้มีความสุขด้วยจิตใจที่อิ่มเอม และความสุขจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างและสังคมได้อย่างธรรมชาติ ในวันที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตถึงขั้นต้องเสียขาทั้งสองข้างไป ก็เลือกที่จะยิ้มแย้มและเข้มแข็งแม้จะอยู่บนเตียงพร้อมความสูญเสีย เพราะไม่ต้องการให้คนที่มาเยี่ยมนั้นเสียใจหรือต้องร้องไห้ ซึ่งการกระทำนั้นทำให้คนที่มาเยี่ยมทุกๆ คน กลับบ้านไปพร้อมความสบายใจ และเมื่อไม่มีคนทุกข์ ก็รู้สึกอย่างมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก


นิทรรศการหมุนเวียน “Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” 


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจความรู้สุขภาวะให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน “Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” นั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจและได้เรียนรู้วิถีสร้างสมดุลชีวิตด้วยโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ โลกของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านองค์ประกอบแห่งความสุข 8 ประการ


นอกเหนือจากนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวข้างต้น และงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสมดุลความสุข 8 ประการในวันนี้แล้ว ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ยังได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Happy 8 สำหรับประชาชน รวมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมค่าย Happy 8 สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 อีกด้วย


ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน “Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยเปิดให้บริการวันอังคาร ถึงวันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารนิทรรศการ เบอร์ติดต่อ 093-124-6914 หรืออีเมล์ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code