สสส.จัดอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน

         สสส. แถลงข่าวจัดโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 “สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014”

/data/content/23864/cms/acfjlnortvz8.jpg

          เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เป็นประธานแถลงข่าวจัดโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 “สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014” โดยมีรายละเอียดดังนี้ สสส. มี นโยบายดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี ซึ่งในโครงการดังกล่าวนี้จะเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้นำชุมชน ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป รับจำนวน 40 คน เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 เม.ย. อบรมวันที่ 29 เม.ย.-2 พ.ค. ที่ค่ายทองฑีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

          ส่วน หลักสูตรผู้นำเยาวชน ผู้สมัครต้องมีอายุ 13-15 ปี เปิดรับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 21 เม.ย. อบรมวันที่ 21-25 เม.ย. ที่อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา, รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 เม.ย. อบรมวันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. ที่ค่ายทองฑีฆายุฯ จ.นครปฐม สำหรับผู้นำชุมชนและเยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th หรือ โทร. 0-2508-8274

 

 

         ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code