สสส. จัดประชุมเครือข่าย 9 จังหวัด

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 9 จังหวัด เตรียมจัดงานวันวิสาขาบูชาปลอดเหล้า และงานวันงดสูบบุหรี่โลก

พ.ต.ท.สมชาย ม่วงคำ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 9 จังหวัด เพื่อเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาปลอดเหล้า และงานวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 9 จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นให้ประชาชน เยาวชนร่วมกันรณรงค์ และตระหนักถึงโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการออกแบบระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนนำไปสู่การวางแผนต่อยอด หรือขยายผลการดำเนินการเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปด้วย

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ