สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


สสส.  ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19  จัดทำ  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  สำหรับผู้ป่วยสีเขียว  เตรียมความพร้อมชุมชน  หนุนมาตรการรัฐ   เสริมสร้างความเข้าใจ  คลายกังวลรักษาที่บ้าน   พร้อมประสานหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลใกล้ชิด


ดร. สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  กล่าวว่า  สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  รุนแรงเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะพื้นที่  กรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  รวมถึงจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  เนื่องจากโควิด-19  สายพันธุ์เดลต้าติดเชื้อง่ายขึ้น  เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อ  และผู้ป่วยรอรับการรักษามีจำนวนมาก  เกิดปัญหาการบริหารจัดการเตียง  ระบบการรักษาพยาบาลมาถึงขีดจำกัด  มาตรการการดูแลผู้ป่วยโดยวิธีแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)  และการแยกกักตัวในชุมชน  (Community Isolation)  จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่เข้ามาช่วยดึงผู้ติดเชื้อในระดับสีเขียวออกจากสถานพยาบาล แล้วไปรับผู้ป่วยอาการหนักได้มากขึ้น  โดยยังสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  พร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


โดย  สสส.  ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี  (IHRI)  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  เครือข่ายสลัมสี่ภาค  และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  พัฒนาแกนนำ  สร้างต้นแบบชุมชน  33  ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ  เชียงใหม่  และปทุมธานี  ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านและที่ชุมชน  รวมถึงได้ขยายแนวทางดังกล่าวไปยังเครือข่ายร่วมสร้างสุขชนท้องถิ่นน่าอยู่  ภาคีสุขภาพของ  สสส.  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า  600  แห่ง  และเพื่อสนับสนุนมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน  สสส.  ร่วมมือกับกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.)  และ  สปสช.  จัดทำ  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  โดยรวบรวมข้อมูลจากทีมแพทย์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการรักษาตัวอยู่บ้าน  โดยเชื่อมร้อยระบบประสานการติดตามโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างใกล้ชิด


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


“การให้ความรู้กับสังคมในเรื่องการจัดการแยกกักตัวที่บ้านที่ถูกต้อง  เพื่อคลายกังวลทั้งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  และคนในชุมชน โดยเฉพาะการทำให้ผู้ติดเชื้อ  หรือผู้ใกล้ชิดเข้าใจว่า  การแยกกักตัวที่บ้านสามารถจะดูแลปลอดภัยใกล้เคียงอยู่โรงพยาบาล  แต่อยู่ในบ้านหรือชุมชนที่คุ้นเคย  รวมถึงการปฏิบัติตนเองให้ถูกวิธีจนปลอดภัยในช่วง  14  วัน  ทั้งนี้ยังช่วยทำให้โรงพยาบาลมีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยสีแดง  และสีเหลือง  ที่มีอาการหนัก  ขณะที่คนใกล้ชิด  ครอบครัวและชุมชนของผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน  ควรเข้าใจ  เห็นใจ  และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถผ่านวิกฤต  และหายจากโรคโควิด-19  นี้ได้”   ดร.สุปรีดา กล่าว


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


ทั้งนี้  ภายใน  “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)”  มีเนื้อหาที่สำคัญ  สำหรับการดูแลตนเองหรือคนใกล้ชิดที่ป่วยโควิด-19  สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน  ตั้งแต่การพิจารณาให้แยกกักตัวที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ  ขั้นตอนการปฏิบัติตัวต่าง ๆ  การประสานข้อมูลกับทางแพทย์ตามระบบบริการ  เช็กความพร้อมของสิ่งของต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการกักตัว  ข้อปฏิบัติที่ต้องเคร่งครัดในการกักตัว  อาการแบบไหนที่ต้องรีบติดต่อแพทย์  การดูแลเด็กที่ติดเชื้อ  ไปจนถึงการจัดการกับขยะติดเชื้อ  สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ  การแยกกักตัวที่บ้าน  (Home Isolation)  ได้ที่   http://ssss.network/rnzwu


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


สสส. จัดทำ คู่มือ Home Isolation เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code