สสส. จัดงานวันเด็กฯ ชูแนวคิด Active Play

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. จัดงานวันเด็กฯ ชูแนวคิด Active Play  thaihealth


สสส. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชูแนวคิด Active Play สนุกไปกับฐานกิจกรรมทางกาย 60 นาที    ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างพัฒนาการแบบองค์รวม


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มาเล่นกันเถอะ” ภายใต้แนวคิด การเล่นอย่างอิสระ (Active Play) ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวันให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ


สสส. จัดงานวันเด็กฯ ชูแนวคิด Active Play  thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงนิทรรศการ ห้องสมุด กิจกรรมฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน นำเสนอภายใต้แนวคิด Active Play ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ส่งผลต่อการรับรู้ ความจำ สมาธิ และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ เกิดพัฒนาการแบบองค์รวม


“วันเด็กปีนี้ ขอชวนเด็กๆ ให้ออกมาแอคทีฟ ขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที ภายใต้แคมเปญ Active Play นับเป็นหนึ่งในการรณรงค์ที่ สสส. พยายามผลักดันการมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาที โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรมตามหลักการรูปแบบ 10-20-30 ได้แก่ 10 นาที เกมที่ใช้เวลาเล่นไม่นาน อาทิ ลอดช่องอุปสรรค เลี้ยงบอลตามเส้น เดินตรงทรงตัว 20 นาที เกมที่มีการขยับแบบต่อเนื่อง อาทิ เกมบันไดงูยักษ์ เกมปีนเขาหรรษา เกมงานบ้านสุขสันต์ และ 30 นาที เกมที่ต้องมีกิจกรรมทางกายแบบต่อเนื่อง อาทิ เกมนิทานยักษ์จอมขี้เกียจ เกมส์บ้านบอล ลูกโยนจากขวดพลาสติก ซึ่งเน้นการเล่นเป็นกลุ่ม รู้จักเข้าสังคม ลงมือทำด้วยตนเอง และการสร้างทักษะสมองเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหมาะกับเด็กในยุคนี้ ตามหลักการของ สสส. ที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา สังคม โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก และสนองต่อคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เด็กๆ จะมีรอยยิ้มที่ร่าเริงแจ่มใส่ มีความรู้เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพื่อในอนาคตจะร่วมกันสร้างสังคมที่ดี มีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี” ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กล่าว


สสส. จัดงานวันเด็กฯ ชูแนวคิด Active Play  thaihealth


สำหรับผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ถึงวันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมบริหารนิทรรศการ www.thaihealth.or.th/sook เบอร์ติดต่อ 093-124- 6914 หรืออีเมล์ [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code