สสส. จัดกิจกรรม “เฮฮากีฬาไทย” สุดคึกคัก คนพิการยกทัพเข้าร่วมนับ 100 ชีวิต สร้างความสัมพันธ์ เสริมสุขภาวะทางกาย เปลี่ยนความเชื่อจากคนพิการเป็นภาระ สู่การเป็นพลังสังคม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566 ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต


                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “สสส. ภายใต้แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สนับสนุน และส่งเสริมคนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะการทำงาน สุขภาพ การบริหารจัดการเงิน ยังมีโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี 2565 เกิดขึ้นทุกเดือน รวม 20 ครั้ง ในรูปแบบ Online และ Onsite เน้นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสามารถ ร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติ ต่อยอดได้ โดยมีคนพิการ และครอบครัวเข้าร่วม 697 คน และเดือนนี้ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า “Let’s Exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ : ตอน เฮฮากีฬาไทย” กีฬาสีเพื่อสร้างสุขภาวะของคนพิการ มีเดินขบวนพาเหรด ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ “รวมพลังสุขภาพดี” กีฬาไทย เช่น ปิดตาตีปิ๊บ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนพิการไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดให้อยู่บ้าน จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน แบ่งเป็น คนหูหนวก 25 คน คนตาบอด 20 คน คนพิการทางการเคลื่อนไหว 22 คน บุคคลออทิสติก 25 คน และผู้ดูแล 8 คน”

                    “เป้าหมายของ สสส. คือต้องการให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีครบ 4 มิติ 1.มิติทางกาย ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ ให้ร่างกายแข็งแรง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 2.มิติทางใจ มีความสุข มีความภูมิใจในตนเอง ได้รับการยอมรับ 3.มิติทางปัญญา พัฒนาศักยภาพ มีรายได้ 4. มิติทางสังคม พึ่งพาตนเองได้ โดยร่วมงานกับเครือข่ายคนพิการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการยกสถานะทางสังคมของคนพิการ และครอบครัว ทำให้สังคมปรับเจตคติ เปลี่ยนความเชื่อจากคนพิการเป็นภาระ สู่การเป็นพลัง สำหรับกิจกรรมที่เหลือของโครงการจะเดินสายกับโรงเรียน และจัดกิจกรรม Road show ที่ เชียงใหม่ และ อุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ ขยายแนวคิด สร้างการเข้าถึง ส่งเสริมสุขภาพอย่างทุกพื้นที่ ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะได้ที่ Facebook : นับเราด้วยกัน” นางภรณี กล่าว


                    นางสาวชาลินี โตเอี่ยม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายฯ กล่าวว่า กิจกรรม เฮฮากีฬาไทย สำหรับผู้พิการครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาเล่นกีฬาสีอีกครั้ง หลังประสบอุบัติเหตุ ล้มหมดสติ เมื่อ 10 ปีที่ก่อน จากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ จนป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดินได้ แม้ปัจจุบันอาการดีขึ้น แต่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงการเดิน การต้องกลายเป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย เคยรู้สึกด้อยค่าตัวเอง ไม่อยากออกไปไหน เพราะจะถูกมองด้วยสายตาที่เห็นเราเป็นภาระสังคม โครงการนี้ ช่วยเติมเต็มให้รู้สึกว่าคนพิการ สามารถใช้ชีวิตร่วมกิจกรรมได้ เจอสังคม มิตรภาพใหม่ ๆ ที่เป็นกำลังใจให้กัน มีโอกาสร่วมโครงการนี้หลายครั้ง เช่น การปลูกผักออร์แกนิก การเรียนรู้สัตว์ใต้น้ำ เก็บขยะ จิตอาสา “ปันแรง ปันสุข” ทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรม ยังเห็นพัฒนาการของเพื่อนคนพิการด้วยกัน ทำให้มีกำลังใจใช้ชีวิตในแบบของเรา


                    นางอรทัย ด่านดอน ผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ กล่าวว่า เมื่อก่อนไม่กล้าพาลูกออกนอกบ้าน เพราะเขาเป็น ออทิสติก บกพร่องพัฒนาการด้านสังคม ภาษา และการสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมด้านอารมณ์ หากอยู่ในที่ไม่คุ้นเคย หรือทำกิจกรรมที่ต่างจากตารางปกติ จะเสียงดัง มีพฤติกรรมกระทืบเท้า ทำให้คนรอบข้างกลัว แต่เพราะไม่สามารถอยู่กับเขาไปอีก 100 ปี จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการหลายครั้ง เช่น คัดแยกกระดาษ ทำขนม เพราะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ลูกอยู่ในสังคมได้ โดยทางครอบครัวมีกระบวนการฝึกพูดให้เตรียมตัว สอนทักษะการใช้ชีวิต การเดินทาง ทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลดี พบปะผู้ปกครองให้คำปรึกษา จนปัจจุบัน เขารู้จักการยืดหยุ่น นั่งรอได้ กล้าเดินทางด้วยรถสาธารณะ นั่งรถตู้ร่วมกับคนอื่นได้ และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำ เป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code