สสส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


สสส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ชูจุดเด่นเชื่อมประสานพลังทุกภาคส่วน เกิดชุมชนปลอดเหล้าเข้าพรรษา 100%  งานบุญปลอดเหล้าต้นแบบ 13 งาน ประหยัดค่าจัดงานบุญ/ งานเลี้ยงปลอดเหล้ากว่า 100 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่อิมแพคเมืองทองธานี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ (GOOD GOVERNANCE FOR BETTER LIFE) ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ศรีสะเกษ นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง และนายวิษณุ ศรีทะวงษ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับชมเชย จากโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงงดเหล้าเข้าพรรษา พื้นที่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ


สสส. คว้ารางวัลเลิศรัฐ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ กล่าวว่า  สสส. และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ริเริ่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ ปี 2546 โดยการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จ ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2551 รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ส่งผลให้มีหน่วยงาน องค์กร และประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นให้งดเหล้าต่อตลอดชีวิต จากผลการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ในปี 2560 โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งสิ้นร้อยละ 67.5 คิดเป็น 14.2 ล้านคน งดเหล้าครบพรรษาหรือตลอด 3 เดือน ร้อยละ 37.9 ผู้ที่งดหรือลดการดื่มลง ร้อยละ 29.6 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 11,243 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มผู้ดื่ม ร้อยละ 85.2 ยอมรับว่า เมื่อเห็นสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ทำให้เกิดความตระหนักในพิษภัย และพยายามลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


“ในปี 2561 นี้ สสส.ขยายผลการปฏิบัติการในระดับพื้นที่กว่า 155 อำเภอ ใน 74 จังหวัด โดยนำพื้นที่ต้นแบบ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ มาดำเนินการ เพื่อหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้ดื่ม และมีผลกระทบทางสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาพื้นที่ปฏิบัติการตัวอย่าง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 มีกระบวนการทำงานเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.ก่อนเข้าพรรษา เน้นการเตรียมความพร้อมชุมชนส่งเสริมคนลด ละ เลิกดื่มสุรา 2.ระหว่างพรรษา เน้นกิจกรรม ช่วย ชม เชียร์ให้ผู้ปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา และบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดสุราให้พ้นจากอาการถอนพิษสุรา และ 3.หลังออกพรรษา มีกิจกรรมเชิดชูคนหัวใจหิน (งดเหล้าครบพรรษา) ในวันออกพรรษา เพื่อยกย่องให้กำลังใจคนที่งดเหล้าครบพรรษา เชิญชวนคนลด ละ เลิกดื่มต่อหรือชวนงดตลอดชีวิต


ด้าน นายจันทร์ กล่าวว่า ผลจากการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในพื้นที่ 5 ตำบล ใน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ มา 10 ปี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 100 ล้านบาท เฉพาะในพื้นที่ ต.เสียว ไม่มีการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด 3 เดือนของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีนักดื่มสมัครใจเลิกเหล้าครบพรรษา 528 คน และเกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้นแบบ 13 งานในอำเภอ ปัจจุบันได้รับการ ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า มีการจัดทำคู่มือคนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ และชุมชนคนสู้เหล้าตำบลเสียว ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากกลไกลการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำเภอเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญ


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ