สสส. คว้ารางวัลระดับโลก “fitwel Award” สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ เปิดพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สุดปัง!! สสส. คว้ารางวัลระดับโลก “fitwel Award” ระดับสูงสุด 3 ดาว Best in Building Health Awards จากกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา รับรองอาคารที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ลดเสี่ยงโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ สาเหตุเจ็บป่วย-เสียชีวิตของคนทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ให้เรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์

                    เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2567 นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคาร “Fitwel” ปี 2023 โดยได้รับการรับรองเกณฑ์สูงสุด 3 ดาว จากกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ที่ดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) รับรองอาคารที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานในอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สาเหตุของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนทั่วโลก อีกทั้งได้คะแนนสูงสุดประเภท Single-Tenant Building v2.1 (Built) ทาง CfAD จึงมอบรางวัล Best in Building Health Awards 2024 ให้กับ สสส. สะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคาร สอดคล้องวิสัยทัศน์ สสส. “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี”

                    “การได้รับรางวัลครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ สสส. ให้ความสำคัญกับ 3 บทบาทหลัก “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นทุกมิติ สนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ อาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย (Universal Design) สำหรับ fitwel ริเริ่มโดยกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ดำเนินการโดย CfAD องค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน พิจารณามิติด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน เป็นการรับรองอาคารที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งานในอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนทั่วโลก” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

                    ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า อาคารที่ทำการของ สสส. หรืออาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริมระบวนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยพื้นที่สำคัญ อาทิ Creative space พื้นที่ส่วนกลางโปร่งโล่งเชื่อมถึงกัน ได้เดินยืดเส้น ยืดสายและพบปะพูดคุย สานสัมพันธ์อันดี ห้องสร้างปัญญา แหล่งรวบรวม และบริการข้อมูลความรู้ด้าน สุขภาวะจาก สสส.และภาคีเครือข่ายผ่านสื่อหลากหลาย อาศรมสุขภาวะ พื้นที่แห่งความสงบเพื่อพัฒนา จิตวิญญาณและปัญญา สวนผักบนหลังคาเขียว เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ(THAIHEALTH exhibition) นิทรรศการสืบสร้างสุข (Health Detective) ผู้เข้าชมจะได้สวมบทบาท “สายลับฝึกหัด” เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรลับของ สสส. ทำภารกิจสืบ สังเกต ค้นหาสาเหตุของตัวละครที่หายไปใน 7 คดี นำไปสู่การสร้างเป้าหมาย แรงบันดาลใจ เครื่องมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อนำไปสุขภาวะที่ดี ผู้สนใจเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 343 1500

Shares:
QR Code :
QR Code