สสจ.แม่ฮ่องสอนเตือนปชช. ระวังโรคปลายฝน-ต้นหนาว

 

สสจ.แม่ฮ่องสอนเตือนปชช. ระวังโรคปลายฝน-ต้นหนาว

ปลายฝนต้นหนาวเตือนประชาชนรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่เชื้อไวรัสจะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น

น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่เชื้อไวรัสจะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวแล้ว โรคปอดบวมก็เป็นปัญหาสำหรับชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะต้องรักษาสุขภาพในช่วงเปลี่ยนสภาพอากาศจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า ในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2554 มีผู้ป่วยโรค pneumonia (โรคปวดบวม) จำนวน 1,176 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 503.55 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.86 อัตราการเสียชีวิตเท่ากับร้อยละ 0.17 สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2554 มีผู้ป่วยโรค lnfluenza (ไข้หวัดใหญ่) จำนวน 203 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 86.92 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code