สสจ. เลย ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมรับ โรงพยาบาลเลย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจก เพื่อคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)


โดยให้ทุก รพ.สต. ในอำเภอด่านซ้าย สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้สูงอายุที่ผิดปกติทางการมองเห็น มายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  เพื่อรับการตรวจซ้ำโดยแพทย์หญิงศศิธร ถาวงษ์กลาง จักษุแพทย์โรงพยาบาลเลยและทีมงาน  ยอดผู้มารับบริการ 74 ราย นัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม 37 ราย ต้อเนื้อ 3 ราย ส่งตัวรักษาต่อ เพื่อยิงเลเซอร์ 1 ราย รักษาต้อหิน 3 ราย


สำหรับการมารับบริการในครั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการแออัดในการไปตรวจที่ รพ.เลย ลดการใช้ใบส่งตัว ใช้แค่ใบนัดเข้ารับการนอนโรงพยาบาล รอผ่าตัดได้เลย

Shares:
QR Code :
QR Code