สสจ.ตรัง เตือนซื้อน้ำดื่มฯ – ปนเปื้อนจุลินทรีย์

สสจ.ตรัง เตือนประชาชนระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม หวั่นปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วงได้ พร้อมคุมเข้มตรวจมาตรฐานการผลิตอย่างสม่ำเสมอ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

น.พ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตรัง เปิดเผยว่า แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตก แต่สภาพอากาศทั่วไปยังถือว่าร้อนอบอ้าว ทำให้ประชาชนหันไปซื้อหาอาหารที่คลายร้อนนานาชนิดมารับประทาน ทาง สสจ.ตรังรู้สึกเป็นห่วงต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วงได้

น.พ.วิฑูรย์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ควรพิจารณาฉลากอาหาร ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต เป็นต้น นอกจากนี้การเลือกซื้อน้ำดื่มควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีคราบสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ

“ส่วนน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ให้พิจารณาสภาพถุง ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่รั่วซึม ลักษณะน้ำแข็งใส ไม่มีสิ่งผิดปกติอยู่ในถุง ส่วนไอศกรีมภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด ปิดสนิท สำหรับน้ำแข็งและไอศกรีมที่มีการจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคตามร้านทั่วไป จะต้องพิจารณาภาชนะที่ใช้บรรจุต้องสะอาด และไม่ใส่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่น น้ำแข็งและไอศกรีมต้องไม่มีลักษณะเหลวหรือเหมือนเคยละลายมาแล้ว รวมทั้งควรตรวจสอบสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเล็บมือหรือการแต่งกายที่จะต้องสะอาดอยู่เสมอ” นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าว

น.พ.วิฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ทาง สสจ.ตรังได้มีการตรวจมาตรฐานการผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีมที่มีการผลิตในจังหวัดตรังอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค แต่หากผู้บริโภคยังคงพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร.0-7520-5627 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งทาง สสจ.ตรัง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ