สสจ.ขอนแก่นรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่

ที่มา  : แนวหน้า


สสจ.ขอนแก่นรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ thaihealth


แฟ้มภาพ


เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นมาร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด หากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยค้นหามะเร็งระยะแรก


นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นมาร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด หากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยค้นหามะเร็งระยะแรก จะมีโอกาสรักษาหายได้ โดยประชาชนต้องป้องกันตนเอง จากโรคมะเร็งปอดจากบุหรี่ ซึ่งพบปีละ 1.8 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยพบเป็นอันดับ 2 ในผู้ชาย และอันดับ 4 ในผู้หญิง แม้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด แต่เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 เนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงและมักพบเมื่อเป็นระยะกระจาย แม้โรคมะเร็งอื่นๆ ที่มีคนเป็นกันเยอะกว่า โดยในควันบุหรี่เต็มไปด้วยสารพิษ มากกว่า 250 ชนิด, นิโคติน, สารเคมี 7,000 ชนิด และสารก่อมะเร็ง มากกว่า 70 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไร ก็ยิ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนชีวิตให้สั้นลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ที่ถึงแม้จะไม่ได้สูบ แต่พิษร้ายจากควันของบุหรี่สามารถสร้างอันตรายไม่ต่างกับสูบเอง

Shares:
QR Code :
QR Code