สสค.เร่งประชุมแก้ปัญหาเด็กนอกระบบ

หนุนท้องถิ่นร่วมพัฒนา

 

 สสค.เร่งประชุมแก้ปัญหาเด็กนอกระบบ

 

       สสค. ระดม ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 141 โครงการท้องถิ่นฯ หลังเทศบาลทั่วไทยส่งเข้ามาขอรับทุน ช่วยดึงเด็กนอกระบบกลับคืนสู่วงจรการศึกษาไทย ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ 15 พ.ย.นี้

      

       เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนในระดับท้อง ถิ่น (เทศบาล) ครั้งที่ 1/2553 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม

      

        นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. กล่าวว่า มีเทศบาลนครเมือง ตำบล จากทั่วประเทศไทยส่งโครงการเข้ามาขอรับทุนทั้งสิ้น 141 โครงการ เป็นโครงการที่ถูกต้องตามเกณฑ์ 111 โครงการ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาจาก 1. เกณฑ์คุณภาพข้อเสนอโครงการ 2. เกณฑ์การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. เกณฑ์การบริหารจัดการและการเผยแพร่ ทั้งนี้อาจมีการจัดทำบัญชีโครงการสำรองสำหรับสนับสนุนเพิ่มเติมหากสามารถ ปรับลดงบประมาณจากบางโครงการได้ โดยทาง สสค. จะคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันที่ 12 พ.ย. ก่อนประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 15 พ.ย. นี้

      

       นพ.สุภกรกล่าวต่อว่า โครงการท้องถิ่นฯ เป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้สังคมเกิดความสนใจในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ โดยให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เป็นปัญหาที่ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ไขอย่าง เป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายในสังคม ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขเรื่องนี้ ผลเสียจะไม่ได้เกิดแค่ตัวเด็กเท่านั้น แต่จะลามไปทั้งสังคม อาทิ ทักษะในการประกอบอาชีพและเกิดอาชญากรเด็กขึ้น

      

       ด้าน นายสมพร ใช้บางยางอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะประธานร่วมงาน กล่าวว่า ท้อง ถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบคนในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งในด้านวิถีชีวิต การศึกษา สุขภาพ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาการชุมชน มากกว่าองค์ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โครงการนี้จึงเหมือนจุดประกาย กระตุ้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ  

 

 

update : 09-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code