สสค.เผยทักษะภาษาอังกฤษไทยรั้งท้าย

เผยทักษะภาษาอังกฤษไทยรั้งท้าย สสค. เปิดผล 60 ชาติ – ชี้ลงทุนสูงไม่การันตีคุณภาพ

นายไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า สสค.ได้เปิดผลการจัดอันดับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประเทศทั่วโลก โดยสถาบันสอนภาษาอีเอฟ (education first) ซึ่งดำเนินงานมากว่า 48 ปี ใน 54 ประเทศ รายงานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจำปี 2556 ซึ่งทดสอบทางอินเตอร์เน็ตในกลุ่มประชากรวัยทำงาน 750,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี 3 อันดับแรก คือ สวีเดน นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์ ส่วนเอเชียอันดับ 1 คือ มาเลเซีย อยู่ในลำดับที่ 11 ของโลก ตามด้วย สิงคโปร์ ลำดับที่ 12 อินเดีย ลำดับที่ 21 ฮ่องกง ลำดับที่ 22 เกาหลีใต้ ลำดับที่ 24 อินโดนีเซีย ลำดับที่ 25 ญี่ปุ่น ลำดับที่ 26 เวียดนาม ลำดับที่ 28 ไต้หวัน ลำดับที่ 33 จีน ลำดับที่ 34 ส่วนไทย รั้งท้ายในลำดับที่ 55

นายไกรยสกล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าสนใจจากการจัดอันดับ คือ ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจบริกส์ (brics) คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน มีทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยเฉพาะคนวัยแรงงาน โดยพบว่า จีนมีอันดับดีขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนภาษาอังกฤษในนักเรียน ครู และพนักงานรัฐ โดยเฉพาะครูต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ประเทศที่ประชาชนมีระดับภาษาอังกฤษสูงขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เฉลี่ยมวลรวมต่อปีสูงด้วย

“การลงทุนจำนวนมาก ไม่ได้รับประกันคุณภาพการเรียนภาษา เช่น คะแนนภาษาอังกฤษของญี่ปุ่นลดลงในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จากที่ 22 มาอยู่ที่ 26 ในปีล่าสุด แม้ญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินลงทุนต่อเนื่อง หรือฝรั่งเศสที่หล่นจากอันดับที่ 23 มาอยู่ที่ 35 ทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ทักษะภาษาอังกฤษต่ำสุดในยุโรป ทั้งนี้วันที่ 19 พ.ย. สสค.จะจัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ:ประสบการณ์จากต่างประเทศ” นำเสนอผลการวิจัยสถานการณ์ ด้านนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศ” ผู้เชี่ยวชาญ สสค. กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code