สสค.เปิดห้องเรียนเด็กพิเศษแจกชุดความรู้ผู้ปกครอง

สสค.เปิดห้องเรียนเด็กพิเศษนำร่องทดลองใช้ชุดความรู้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเน้นการดูแลเด็กที่ถูกวิธี

นางอรนุช  บุญโสภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนมีครูสอนเด็กพิเศษ 3 คน ต้องดูแลเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 48 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 400 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ให้เป็นโรงเรียนนำร่องทดลองใช้ชุดความรู้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยชุดคู่มือประกอบด้วย

1.คู่มือระบบการดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม

2.ชุดความรู้สำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 เล่ม

และ 3.ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 เล่ม

“กระบวนการที่เราจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ จะเน้นให้เด็กได้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่มุ่งให้เด็กมีความสุขในสังคม เน้นสังคมและบริบทรอบข้างให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็กพิเศษฯ และสามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันคณะครูก็ได้ลงพื้นที่พบพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสอบถามข้อมูล พัฒนาการของนักเรียนอีกด้วย”นางอรนุช  กล่าว

ทางด้าน พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ นักจิตเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล เปิดเผยว่า ได้แจกจ่ายชุดความรู้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ที่ สสค. ร่วมกับสถาบันราชานุกูล พัฒนาขึ้น ไปยังโรงเรียนนำร่อง  10 แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง รร.อนุบาลสุพรรณบุรี รร.สามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี ภาคใต้ รร.บ้านโพธิ์หวาย รร.วัดกาญจนาราม จ.สุราษฎร์ธานี  ภาคเหนือ รร.วัดหนองปลิง รร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.ศรีสวัสดิ์วิทยา รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร จ.มหาสารคาม และพื้นที่ กรุงเทพฯ รร.วิชูทิศ รร.พิบูลประชาสรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ จนสามารถสร้างเครือข่ายได้ครอบคลุมทั้งประเทศ

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code