สสค.สร้างเวทีผู้นำการเรียนรู้

 

สสค.ผุดเวทีผู้นำการเรียนรู้ พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เด็กไทย ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า จากที่สสค.จัดเวทีเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ต่อเนื่องกันมากว่า 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการนำกรณีศึกษาการริเริ่ม หรือผลงานด้านการศึกษาที่ดีของหน่วยงานต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ขณะนี้ สสค.นำแนวคิดที่ดีจากวงเสวนาเหล่านั้นมาขยายผล โดยจะระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็นที่มาของเวทีเสวนาเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ และพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการศึกษาไทย ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ให้โรงเรียนแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน ในการช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

ที่ปรึกษาสสค. กล่าวต่อว่า เวทีนี้จะจัดขึ้นในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิ และผอ.โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วม เป้าหมายคือ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยกว่า 300 คน ทั่วประเทศ ซึ่งการเสวนาครั้งที่ 1 ผู้นำการเรียนรู้สู่สังคมนักอ่าน จะจัดในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยจะใช้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้เป็นประเด็นหลัก มีร.ร.บ้านห่างหลวง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมมัลติพอยท์ในการช่วยให้เด็กกะเหรี่ยงสัญชาติไทยให้อ่านออกเขียนได้ และร.ร.บ้านนาขนวน และร.ร.บ้านปะทาย ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ใช้นวัตกรรมเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช และการดึงชุมชนสร้างการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานี้เข้าร่วม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code