สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’ 

 

ปฏิบัติการ เครือข่ายครูมืออาชีพ การจัดอบรบแนะแนวทางการเขียนโครงการให้ครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยกว่าร้อยคน จาก 50 โรงเรียน ที่เคยส่งโครงการของมาขอรับทุนส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณา เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการเรียนรู้ และต่อยอดในความเข้าใจในเรียนการเขียนโครงการ ให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล โดยมีครูนักปฏิบัติได้มาร่วมวิทยากรในการอบรม พร้อมแชร์ประสบการณ์สอนที่ทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้

 

ครูนคร สันธิโยธิน ครูดีในดวงใจของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่สอนวิชาสุขศึกษา ทำให้เข้าใจว่า รูปแบบการสอนของคุณครูนั้น ควรเป็นหลักสูตรที่เท่าทันความคิดเห็นของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตัวเองจะเป็น และตั้งใจทำได้ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง คือ 1.เรียนที่ไหนก็ได้ 2.เรียนอย่างไรก็ได้ 3.เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้ จะต้องมีความต่อเนื่องจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

 

สำหรับแง่คิดเกี่ยวกับการทำโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ครูนคร กล่าวต่อว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ควรคิดถึงกระบวนการจัดการที่จะช่วยสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กๆ มากที่สุด พร้อมกับการสอดแทรกจริยธรรมความรู้เข้าไป และกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบการสอนแบบเดิมๆ หากครูทุกคิดและทำได้แบบนี้ เชื่อว่าเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้เร็วและอย่างยั่งยืน

 

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

 

ด้าน นางจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กล่าวว่า ผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ไม่มีใครที่จะเสียหน้ากลับไป หากไม่ได้รับทุนสนับสนุน เพราะการที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้ ก็ทำให้เราเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการสอน จากผู้ร่วมการอบรมท่านอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังจากจบการอบรม ทุกคนจะสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานใดๆ ก็ได้

 

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

 

ส่วนครูที่เข้าร่วมการอบรมอย่าง ครูวิรัตน์ แก้วสุด จากโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จ.อุดรธานี กล่าวว่า แม้จะไม่ได้รับทุนจากการ สสค. ในครั้งนี้ แต่โครงการ eis (english for integrated studies) ที่ทางโรงเรียนได้ทำ ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าในปีนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง

 

ดีใจที่ทาง สสค.เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาโครงการ ได้มาอบรมเพื่อทำความเข้าใจในหลักการและเหตุผลรวมทั้งการรูปแบบโครงการอย่างถูกวิธี เพราะอย่างน้อยในปีหน้าทางโรงเรียนก็ยังมีโอกาสส่งโครงการเข้ามาขอรับการพิจารณาได้อีกครูวิรัตน์กล่าว

 

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

 

นางสาวมัลลิกา วิเชียรดี โรงเรียนบ้านห้วยหัน จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า รู้สึกท้อเมื่อรู้ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาไม่ผ่านการพิจารณา แต่เมื่อได้มาเจอผู้ร่วมการอบรมท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้รับทุนเช่นเดียวกัน และเดินทางมาไกลจากทั่วประเทศไทย ก็รู้สึกมีพลังและมีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์การเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนต่อไป เนื่องจากที่คนที่มาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากพัฒนาศักยภาพตนเอง ก่อนที่จะกลับไปพัฒนานักเรียน

 

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

 

ด้าน นายเรืองสินธุ์ รัตนลัมภ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก กล่าวว่า เมื่อรู้ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาไม่ผ่านการพิจารณา ณ ตอนแรกสิ่งที่อยากรู้มากที่สุดว่าเพราะเหตุใด โครงการที่ส่งเข้ามาจึงไม่ผ่านการพิจารณา จากนั้นจึงติดตามความเคลื่อนไหว และแนวทางการทำงานของ สสค. ก่อนจะทำแบบสอบถามในระบบสมาชิกออนไลน์และถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมในครั้ง ทำให้เข้าใจว่า เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดจึงทำให้ทาง สสค. ต้องคัดเลือกโครงการที่ตรงตามเกณฑ์มากที่สุด โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่งบประมาณในการพัฒนาด้านนี้ยังมีน้อยเหลือเกิน

 

สสค.รวมพลัง ‘เครือข่ายครูมืออาชีพ’

 

นายสุรินทร์ ยิ่งนึก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ที่มาร่วมการอบรมในครั้งนี้เนื่องจากอยากทราบว่าเพราะเหตุใดโครงการที่ส่งเข้ามาจึงไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งหลังการอบรมก็ทำให้ทราบข้อดี ข้อเสียและวิธีการเขียนโครงการแล้ว หากมีการประกาศให้ทุนนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 อีก ยังไงทางโรงเรียนก็ต้องส่งโครงการเข้ามาร่วมพิจารณาแน่นอน

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

 

 

update : 06-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code