สสค. จัดทริป 2015 ตะลุย “เมืองกื้ดโมเดล”

สสค. จัดเกรียนทริป 2015 ตะลุย “เมืองกื้ดโมเดล”  thaihealth


สสค. ร่วมกับแฟนเพชของกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจปัญหาการศึกษาไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ “เมืองกื้ดโมเดล” เพื่อจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้เด็กเกิดรายได้ระหว่างเรียน


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับทีมงานเกรียนศึกษา ซึ่งเป็นแฟนเพจของกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจปัญหาการศึกษาไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ “เมืองกื้ดโมเดล” ณ โรงเรียนเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 55 ทีม ได้แก่  ทีมที่ 1 ทีมไก่บ้านหนังเหนียว จากม.ธรรมศาสตร์ ทีมที่ 2 ทีมว่างจัง จาก ม.เกษตรศาสตร์ และทีมที่ 3 ทีม Wonder Wanderers จากม.ศิลปากร


นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “เมืองกื้ดโมเดล” เกิดจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ยากจน และห่างไกล จึงเป็นที่มาในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้เด็กเกิดรายได้ระหว่างเรียน เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพชุมชนโดยรอบจึงพบว่า โรงเรียนอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงตัดสินใจปรับ “หลักสูตรการเรียนรู้” เน้นสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กที่จบไปสามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีการประสานความร่วมมือไปยังบริษัททัวร์ ปางช้าง สถานบริการต่างๆ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างคอยช่วยเหลือร่วมกับชุมชนโดยรอบ


เริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก โดยจัดตารางเรียนส่วนหนึ่งตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา แต่โรงเรียนจะเสริมหลักสูตรด้านวิชาชีพทุกวันศุกร์ โดยตั้งเป็นชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมกัปตัน (สอนล่องแพ) ชมรมมัคคุเทศน์น้อย ชมรมนวดแผนโบราณ เป็นต้น โดยให้นักเรียนที่อยู่ตั้งแต่ระดับชั้น ป.5 ถึง ม.3 ได้มีโอกาสเลือกและเรียนรู้ตามความสนใจ สสค. จัดเกรียนทริป 2015 ตะลุย “เมืองกื้ดโมเดล”  thaihealth


“ในทุกวันศุกร์จะมีการเปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเรียนรู้ในโรงเรียน ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนก็มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพไปพร้อมๆกับฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งนอกจากสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้ว เด็กไม่ต้องหยุดเรียน ขณะเดียวกัน เด็กยังสามารถค้นหาตัวเองได้ด้วยว่าถนัดด้านไหน เขาจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังเรียนจบ” ผอ.ณรงค์กล่าว


ด้านนายจูพอ แสหลง หรือน้องซี นักเรียนม.3 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด หัวหน้าชมรมกัปตันน้อย ซึ่งปัจจุบันใช้ทักษะล่องแพประกอบอาชีพในช่วงวันหยุด และปิดเทอม สร้างรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาทเล่าว่า รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถส่งเงินให้พ่อแม่และน้อง ปัจจุบันที่บ้านน้องซียังเปิดเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับชาวต่างชาติ ทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง “การได้โอกาสประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน ทำให้ผมรู้ว่า การเรียนมีความจำเป็นแค่ไหน เพราะหากผมไม่มีความรู้ ก็คงต้องเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดชีวิต แต่หากมีโอกาสได้เรียนสูงๆ ก็จะเรียนรู้การบริหารจัดการ สามารถโตไปเป็นผู้ประกอบการได้ เวลาทำหน้าที่กัปตันเรือ ทำให้ผมได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเวลาคุยกับฝรั่ง นอกจากนี้ยังทำให้ผมกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเราเป็นคนที่กุมชีวิตลูกเรือที่นั่งไปด้วย”


อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สสค.มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คณะทีมงานเกรียนศึกษา และทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีมได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสัมมาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-Based Education) ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เน้นให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน มุ่งวิเคราะห์แก้ปัญหาและอาศัยความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีม จะร่วมค้นหาแง่มุมและประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของ “เมืองกื้ดโมเดล” เพื่อถ่ายทอดเป็นสื่อลักษณะต่างๆ สู่สาธารณะต่อไป


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code