สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ได้ดีที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


สวมหน้ากาก ป้องกันโควิด-19 ได้ดีที่สุด thaihealth


แฟ้มภาพ


การใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันระบาดได้ดีที่สุด แต่ห่วงประชาชนห้ามประมาท เตือนเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุขต่อไป หวั่นกลับมาวิกฤติระลอก 2 เหมือนหลายประเทศ


นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ขณะนี้ สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อสะสม 11,739,171 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ตามลำดับ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่


นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศที่กลับมาระบาดในระลอก 2 เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โครเอเชีย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย การที่ไม่มีรายงาน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็น วันที่ 43 และจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่อันดับที่ 99 ของโลก มาจากความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันตัวเอง จากไวรัสโควิด-19 ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ


"อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสโควิด-19 อาจกลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง หากคนไทยประมาท โดยดูจากผลสำรวจของ สวนดุสิตโพล วันที่ 1-4 กรกฎาคม จากกลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน พบหลังผ่อนคลายมาตรการประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ลดลง ถึงร้อยละ 52.93 กังวลเหมือนเดิมร้อยละ 29.94 ไม่กังวลเลย ร้อยละ 12.44 และกังวลมากขึ้นร้อยละ 4.69" นพ.โสภณ กล่าว


และย้ำว่ายังขอความร่วมมือห้างร้าน/ผู้ประกอบการ ต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย จัดพื้นที่ลดความแออัด จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือ มีระบบระบายอากาศ ส่วนประชาชน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ร่วมกับเว้นระยะห่าง ทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ งดสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เลี่ยงการไปสถานที่แออัด และลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ/สถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เพราะถ้าพบผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคจะใช้เป็นข้อมูลติดตามผู้สัมผัสเพื่อนำเข้าสู่ระบบการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป เชื้อไวรัสโควิด-19 จะกลับมาอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน

Shares:
QR Code :
QR Code