สวดมนต์-นั่งสมาธิ ช่วยควบคุมโรค

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


สวดมนต์-นั่งสมาธิ ช่วยบำบัดโรค thaihealth

แฟ้มภาพ


สบส.แนะสวดมนต์-นั่งสมาธิ ชี้ทำให้ผู้ป่วยจิตใจสงบ ปรับสมดุลและสารเคมีในร่างกาย ควบคุมอาการได้ดีขึ้น


นายแพทย์ภานุวัตน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนไทยมีแนวโน้มป่วยจากโรคเอ็นซีดีหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โดยเฉพาะ 3 โรคที่เปรียบเสมือน เป็นเพื่อนสนิทกัน ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด สะท้อนถึงการใช้พฤติกรรมชีวิตประจำวันที่ขาดและเกิน เช่น ขาดการออกกำลังกาย กินผักผลไม้น้อย กินอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป


ในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนในการดูแลสุขภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริม สุขภาพตนเอง กรม สบส.ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทัย สุดสุข ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมประชาชนในชุมชนที่ป่วยเรื้อรัง 3 กลุ่มโรคที่กล่าวมา ได้ปฏิบัติศาสนธรรม คือ การสวดมนต์และทำสมาธิ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใกล้วิถีชีวิต ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมตามหลักการของแพทย์ คือ การคุมอาหาร การออกกำลังกาย การปรับอารมณ์ และการกินยาตามแพทย์สั่ง


เนื่องจากมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการสวดมนต์ การทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ ปรับสมดุลและสารเคมีในร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วย ควบคุมอาการได้ดีขึ้น โดยนำร่องศึกษาในชุมชนของ 12 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ  ลำพูน กำแพงเพชร ชลบุรี ชัยภูมิ ตรัง พังงา กาญจนบุรี ในปี 2557 ซึ่งได้บูรณาความร่วมมือ 5 องค์กรเครือข่าย ได้แก่ ภาคประชาชน คือ อสม.เป็นแกนหลัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล วัด โรงเรียน และองค์การบริหาร ส่วนตำบล ผลพบว่าผู้ป่วยในชุมชนมีสุขภาพ ดีขึ้นมากถึงร้อยละ 83  ไม่เครียด ระดับน้ำตาลและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์ดียิ่งขึ้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code