สวดมนต์ข้ามปี สิ่งดี ๆที่นครนายก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเริ่มต้นสร้างสิ่งๆ ดี ที่นครนายก เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก และภาคีเครือข่าย ทั้ง 4 อำเภอ  ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมจัดกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี สิ่งดีๆที่นครนายก” เช่น วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์, วัดโพธิ์งาม วัดพระธรรมจักร อำเภอเมืองนครนายก,วัดกระดานและวัดช้าง อำเภอบ้านนา, วัดเนินสูง วัดหนองหัวลิงใน วัดหนองแสง และวัดพรหมเพชร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก อาจารย์ขวัญตา บัวเพ็ญ ผู้ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี หนึ่งในคนจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “ขอบคุณทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชน ที่เริ่มต้นสร้างสิ่งดีดี มีประโยชน์ และลดการดื่มสุราฉลองปีใหม่ ได้มากเหลือเกิน”

ในกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี สิ่งดีๆนครนายกนี้ ทางเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้สนับสนุนสื่อในการรณรงค์งานสวดมนต์ข้ามปี ได้แก่ เสื้อ, พัด และหนังสือสวดมนต์ข้ามปีด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีงดเหล้า และเพื่อให้ประชาชนสร้างบุญกุศล และสร้างสิ่งดีๆ เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ คือ ปี พ.ศ. 2557 นี้

 

 

ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายจีรยุทธ์  นุ่มนวล

Shares:
QR Code :
QR Code