สร้างแรงบันดาลใจให้ครู พัฒนาการศึกษาไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


สร้างแรงบันดาลใจให้ครู พัฒนาการศึกษาไทย  thaihealth


สสค. จัดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ครูแท้ แพ้ไม่เป็น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในการพัฒนาการศึกษา


วันที่ 20 ก.ย. 59 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดงานเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “ครูแท้ แพ้ไม่เป็น” ของนายเรฟ เอสควิท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวถึงการเชื่อมโยงแนวคิดและประสบการณ์ครูแท้สู่ระบบการศึกษาไทยว่า ครูแท้คือผู้ที่สามารถดึงพลังที่มีอยู่ในตัวลูกศิษย์ออกมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ แนวทางที่จะพัฒนาลูกศิษย์ได้นั้น ไม่มีทางลัด เราต้องใช้เวลาในการพัฒนาลูกศิษย์ ทั้งนี้หัวใจของการสอนเด็ก ไม่ใช่การสอนวิชา แต่เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตได้ในอนาคต ไม่ใช่สอนเพื่อการสอบให้ได้คะแนนดีๆ


“สำหรับระบบการศึกษาไทย หลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นั้น จะต้องมีการปรับครั้งใหญ่ และสิ่งที่ตนพบอีกเรื่องคือ ครูจะต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้เห็นว่าครูหลายๆวิชาสามารถมีการสั่งงานให้เด็กทำ 1 โครงงานได้ และหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ คือ ครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลา โดยครูของครูก็คือนักเรียนของครูนั่นเอง” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code