สร้างเวลาสุขให้ลูก

ที่มา: หนังสือ “10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 – 5 ปี) เล่มที่ 2 : สุขสังคมเท่าทันสื่อ”


สันบสุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สร้างเวลาสุขให้ลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


เวลาคุณภาพเวลาคุณภาพ คือ เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจ  ทุ่มเท และอยู่กับลูกตรงนั้นอย่างแท้จริง  (ไม่ใช่เวลาที่ลูกอยู่ตรงหน้า  แต่คุณพ่อคุณแม่กลับก้มหน้าอยู่กับมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์) เมื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูก ขอให้ใช้พื้นที่และช่วงเวลาตรงนั้นทําากิจกรรมที่ลูกสนใจ เล่นกับเขาให้มากที่สุด ไม่ต้องวางแผน ไม่ต้องกังวล ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะ ความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น จะติดตราตรึงใจและก่อเกิดเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าในใจลูกไปอีกนานแสน


นานอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญ คือ ทุกครั้งที่ลูกเดินเข้ามาหาพ่อแม่เพื่อพูดหรือบอกอะไรบางอย่าง ขอให้คุณพ่อคุณแม่สละเวลาสักนิด หยุดกิจกรรมที่ทําาอยู่เพื่อรับฟังลูกๆ อย่างตั้งใจแสดงออกซึ่งความสนใจเอาใจใส่ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แหละค่ะ ที่จะทําาให้ลูกรู้สึกได้ถึงความมั่นใจ ความรัก ความสุข และจะทําาให้เขามีทักษะความสามารถที่จะรับและส่งความรู้สึกดีๆ ให้กับคนอื่นๆ รอบตัวเขาต่อไปในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code