สร้างเครือข่ายดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

กรมการแพทย์ อบรมแพทย์ AEC มุ่งพัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ


สร้างเครือข่ายดูแลโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth


นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึง การจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาการบริการโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีมาตรฐาน ว่า โรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ จากสถิติ พบว่า ทุก ๆ ปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 50,000 รายต่อปี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันประสาทวิทยา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ และพยาบาลจากประเทศต่าง ๆ  อาทิ เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ให้สามารถจัดบริการโรคหลอดเลือดสมองหรือจัดตั้ง stroke unit ได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ระหว่างกันต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ ประชาชนควรรู้จักดูแลตนเอง และหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ จะสามารถป้องกัน และลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน การสูบบุหรี่ ภาวะน้ำหนักเกิน ทั้งนี้ อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเอง คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรือเห็นครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ซึ่ง หากเกิดอาการเหล่านี้ ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด


 


ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code