สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 16 แห่ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 16 แห่ง thaihealth


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจับมือสถานศึกษาสร้างเครือข่ายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค16 แห่ง ปลูกฝังให้เยาวชนและนักศึกษารักษาสิทธิผู้บริโภค


นายพิฆเนศ  ต๊ะป่วงรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับมหาวิทยาลัยเกริกเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งหมด16 แห่ง  โดยทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดตั้งชมรมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและนักศึกษารักษาสิทธิผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมและถูกต้องตามกฏหมาย


รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กล่าวถึงปัญหาด้านการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ว่า ปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนกว่า 500 คน/เดือน  ซึ่งทางสคบ.ได้แนะนำให้ประชาชนซื้อสินค้าจากผู้ประกอบที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือดีบีดี  และจดทะเบียนโดยตรงกับสคบ. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถติดตามเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการเยียวยาจากผู้ประกอบการหรือสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้

Shares:
QR Code :
QR Code