สร้างอ้อมกอดแห่งความสุขในการทำงาน

ที่มา : หนังสือปันสุข 1 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Center) โดย ขวัญตา รัตนสกุลศักดิ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สร้างอ้อมกอดแห่งความสุขในการทำงาน thaihealth


ในชีวิตการทำงานมีหลายเรื่องราวที่ต้องพบเจอ แต่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นพิเศษเพราะเห็นทีมงานบุคคลกำลังเตรียมเอกสารอะไรสักอย่าง ซึ่งมีสีสันน่าสนใจ อดไม่ได้ที่เดินไปสอบถามจึงได้ความว่าเป็นโครงการของกิจกรรม “คนปันสุข” ชักชวนให้เขียนประเด็นลกเปลี่ยนความรู้และเรื่องราวความสุขของตัวเอง


เรื่องราวดีๆ จากคุณขวัญตา รัตนสกุลศักดิ์ เล่าว่าวันแล้ววันเล่าดิฉันก็มานั่งถามตัวเองว่าแล้วจะเขียนเรียงความคนปันสุขอย่างไรดี จะเขียนได้ทันไหม ทำไมมันยากจัง ชีวิตเราที่ผ่านมามีความสุขหรือไม่ แล้วจะเขียนให้ดีต้องทำอย่างไร ความสุขคือการอยู่กันอย่างเป็นมิตร ยิ้มให้กันและช่วยเหลือกัน มีความจริงใจต่อกัน แค่นี้น่าจะเรียกว่าความสุขแล้วใช่หรือไม่


ชีวิตของคนเราก็เหมือนหนังสือ มีหลายเล่ม หลายตอน เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็มีทั้งสุขและทุกข์


สร้างอ้อมกอดแห่งความสุขในการทำงาน thaihealthหากดิฉันเป็นหนังสือก็ขอปันความสุขให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้รู้สึกมีกำลังใจทุกครั้งที่เหนื่อยหรือท้อ ติดตามเรื่องราวต่อไปนี้แล้วท่านจะได้รู้ว่าสุขอยู่ที่ใด


มีพนักงานคนหนึ่งแสนภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความหลากหลายทั้งอายุ การศึกษา สถานที่เกิด รวมทั้งจิตใจและความนึกคิด พนักงานคนนั้นทำงานที่นี่เป็นระยะเวลา 9 ปี ทำให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตจริงควบคู่กับทฤษฎีการทำงาน สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาให้ทำงานที่นี่ นอกจากครอบครัวแล้วก็คงเป็นหัวหน้างานระดับผู้บริหารท่านหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้พบกันบ่อยนัก แต่ทุกครั้งที่พบก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจเข้มแข็งพร้อมที่จะสู้ต่อกับปัญหา


หลายคนมักเรียกผู้บริหารท่านนี้ว่าอาจารย์ ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียกอย่างนั้น จนกระทั่งวันหนึ่งหลบังจากทำงานมา 5 ปี เขาก็พบคำตอบเมื่อมีโอกาสได้เรียนต่อ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของบริษัทที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าในงาน เขาพบว่าผู้บริหารท่านนี้มาเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาเรียนหนึ่ง ถึงแม้จะมีเพียงการฉายสไลด์แล้วบรรยายตามหัวข้อเหมือนบทเรียนทั่วๆไป แต่น่าแปลกที่ฟังเพียงไม่กี่นาทีเขาก็รู้สึกประทับใจและติดตามฟังท่านอย่างสนใจ เพราะอาจารย์ได้แฝงแง่คิดไว้ตลอดการสอน มีหลักคิดและมุมมองในการสร้างความสุขสอดแทรกในเนื้อหา อาจารย์เปรียบเทียบความสุขว่าคล้ายแสงตะวันที่ต้องสาดส่องให้เต็มที่และทั่วถึง ไม่ควรเลือกตัวบุคคลหรือสถานที่


นอกจากหัวหน้าจะเป็นเหมือนอาจารย์ที่ให้แนวคิดต่างๆ แล้ว ท่านยังเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ใส่ใจต่อชีวิตส่วนตัวของพนักงาน แสดงความห่วงใยถามไถ่ถึงครอบครัว ก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจให้กับเขา ในบางครั้งที่ท้อแท้ก็ยังมีเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นเหมือนน้ำมันให้มีพลังขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เป็นสุข รอยยิ้มของท่านขณะที่ถามยังเป็นรอยยิ้มของญาติผู้ใหญ่ที่ห่วงใยลูกหลานอย่างแท้จริง และจะไม่มีวันจืดจางไปจากความทรงจำของเขา


นอกจากนี้อาจารย์ยังสอนว่า ยิ่งเรามีความสุขกับการให้เราก็จะได้รับความสุขกลับมามากเท่านั้น เป็นความสุขที่ไม่สร้างอ้อมกอดแห่งความสุขในการทำงาน thaihealthว่าจะมีเงินมากสักแค่ไหนก็หาซื้อไม่ได้ และเราไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการสร้างความทุกข์ให้ใคร เพราะมันเป็นการลดต้นทุนของคนอื่นให้ต่ำลง ทำให้คุณค่าและคุณธรรมในจิตใจของเราเสื่อมโทรมลงไปด้วย สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เขาประทับใจในตัวผู้บริหารท่านนี้


ความประทับใจในตัวท่าน ซึ่งเป้นทั้งผู้บริหารและอาจารย์ทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงสามารถสร้างได้จากตัวเรา และเราสามารถมอบความสุขให้ผู้อื่นได้เสมอ เรื่องราวของพนักงานท่านนั้นทำให้ดิฉันรู้ว่าการแบ่งปันปันความสุขแม้เป็นเพียงคำพูดทำให้เราอบอุ่นใจ และมีพลังใจฝ่าฟันปัญหาต่างๆ จนไปถึงจุดหมายปลายทางไม่มีใครที่สามารถอยู่โดยลำพังได้ ดังนั้นความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันจึงเป็นความสุขที่แท้จริงของเราทุกคน


ความสุขสร้างได้จากตัวเรา และต้องไม่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่น มีผู้รู้บางท่านเปรียบเทียบการเบียดเบียนคนอื่นกับการเขียนหนังสือทับกันลงบนกระดาษแผ่นเดียว การเขียนหนังสือลงบนกระดาษครั้งแรกก็ย่อมอ่านเข้าใจง่าย แต่ยิ่งเขียนทับไปลงบนกระดาษแผ่นนั้นซ้ำๆ การอ่านก็ยิ่งยากไปทุกที คล้ายกับความทุกข์ที่ผู้อื่นมีอยู่แล้ว หากเรายิ่งไปซ้ำเติมก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างทับถม ทำให้เกิดความซับซ้อนจนยากที่จะแก้ไข


ดังนั้นเราควรทำใจให้มีความสุขและแบ่งปันสุขให้กับผู้อื่น เพื่อสร้างความผู้พันและความเอื้ออาทรให้แก่กัน พึงระวังกายและวาจาของเราให้อ่อนน้อมสุต่อผู้อื่นอยู่เสมอ เงยหน้ามองสิ่งรอบตัว แล้วเราจะพบว่ามีใครอีกหลายคนบนโลกนี้ที่รอความสุขเหมือนกัน อย่าหวงความสุขและกลัวความสุขจะจางหาย แต่ให้คิดว่าเราจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกมากเมื่อเราแบ่งปันให้คนอื่น


มองบางมุมการทำงานในองค์กรก็เหมือนเราสำเภาใหญ่ ที่มีผู้บริหารเป็นผู้บังคับทิศทางเรือ เพื่อพาพนักงานอย่างเราไปให้ถึงจุดหมายขององค์กร เราก็ต้องคิดและทำจิตใจให้มีความสุข และแบ่งปันความสุขนั้นให้ผู้อื่น เหมือนพระอาทิตย์ที่สาดแสงไปอย่างทั่วถึง แม้ในเวลากลางคืนเรายังเห็นแสงอาทิตย์ที่กระทบผ่านมาจากดวงจันทร์ ความสุขสามารถทำให้เรามองโลกแง่บวก และจะพบว่าเรามีชีวิตอยู่ภายใต้อ้อมกอดแห่งความสุข เพราะมันอยู่รอบตัวเรานี่เอง ขอบคุณองค์กรนี้ที่มีหัวหน้าผู้เปรียบเสมือนอาจารย์ที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่เคยยากจนความสุขเลย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ