สร้างองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100%

สสส. เดินหน้ารณรงค์หมวกนิรภัย 100% ผนึก 26 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100” ชี้ คนไทยเหยื่ออุบัติเหตุตายชั่วโมงละ 1 คน เศร้าหนักเหตุ 1 ใน 3 เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนใหญ่ตาย เจ็บ พิการ จากมอเตอร์ไซต์  เหตุอัตราสวมหมวกไม่เพิ่ม

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยมี 26 องค์กรชั้นนำเข้าร่วมประกาศเป็นองค์กรต้นแบบ

โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนได้ร่วมผลักดันให้สังคมไทยก้าวสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรต้นแบบ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อร่วมสร้างองค์กรต้นแบบส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร และสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

“จากข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนกว่า 23 ล้านคัน สอดคล้องกับอัตราการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งเกิดจากการสวมหมวกนิรภัยในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ จากผลการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของคนไทย โดยมูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads) ตั้งแต่ ปี 2553-2555 พบว่า คนไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 44%, 46% และ 43% ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ และประชาชนหันมาดูแลความปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัยอีกด้วย” ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น หนึ่งในองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  กล่าวว่า  ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่า 12,000 คน หรือวันละ 25-30 คน หรือคิดเป็นชั่วโมงละ 1 คน และทำให้เกิดผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า 5,000 ราย  รวมทั้งบาดเจ็บอีกจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย 230,000 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 2.81% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดย 1 ใน 3 ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นกำลังหลักหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมตามมา

โดยจากข้อมูลของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ระบุว่า 2 ใน 3 ของประชากรไทยในกลุ่มแรงงาน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการเดินทางมาทำงานและระหว่างการทำงาน โดย 80% เกิดจากจักรยานยนต์

“ครม.ได้มีมติกำหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 และตั้งแต่ปี 2554-2557 ถือเป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเร่งรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย การขับเคลื่อนทั้งองค์กร ทั้งสถานประกอบการ บริษัทเอกชน โรงงาน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ถือเป็นการสร้างต้นแบบทางสังคม ซึ่งทำให้เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จ ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น” นพ.วีระพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ องค์กรทั่วประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบร่วมกัน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-544-0206 ในเวลาราชการ และที่ FACEBOOK ห่วงใครให้ใส่หมวก

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code