สร้างองค์กรต้นแบบแห่งสติ

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก  เว็บไซต์เดลินิวส์


สร้างองค์กรต้นแบบแห่งสติ thaihealth


เสถียรธรรมสถาน  จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย สร้างองค์กรต้นแบบแห่งสติ


จากการแถลงข่าว “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร” เนื่องในวันยุติความรุนแรงสากล 25 พ.ย.2562 ที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพฯโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเสถียรธรรมสถาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกว่า40องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบแห่งสติ ซึ่งจะมีการลงนามข้อตกลงความรวมมือในเดือนก.พ.2562 เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบแห่งสติ ประกอบด้วย อาทิ รพ.สมิติเวช,รพ.บำรุงราษฎร์,KOSA Group,บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี,ไอดอล ซิสเทิม,ทีวีไดเรคฯ,SSOFIN,NUCเป็นต้น


น.ส.ชัชณารัช  จันทนะ  รองผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กล่าวว่า  โครงการนี้สสส. จะเข้ามาทำงานร่วมกับเสถียรธรรมสถาน และภาคีเครือข่าย โดยจะใช้องค์ความรู้ของเสถียรธรรมสถานมาสร้างชุดความรู้สำหรับคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างรัง (คนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูก) 2.กลุ่มสร้างลูก (พ่อแม่) และ3.กลุ่มสร้างโลก (คนที่ตัวเองหรือพ่อแม่เป็นผู้สูงวัย)ในการพัฒนาองค์กรต้นแบบแห่งสติต่อไป


รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผอ.ศูนย์คุณธรรม  กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมถือว่าเป็นต้นแบบการดูแลให้เกิดองค์กรแห่งสติ โดยตนเชื่อว่าหากเราดำรงตนอย่างมีสติในการจัดการปัญหา เราจะสามารถเป็นต้นแบบที่ทำให้องค์กรกลับมาอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแห่งสติได้

Shares:
QR Code :
QR Code