สร้างสุขในองค์กรในฝัน

ที่มา : หนังสือปันสุข 1 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Center) โดย จรัสศรี งามภัทรวรกุล


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สร้างสุขในองค์กรในฝัน thaihealth


การทำงานในองค์กรต่างๆ ของแต่ละคนนั้น มักจะมีเรื่องเล่าต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของคนที่มีความสุขในการทำงาน ประสบการณ์ของการทำงานในองค์กรแห่งความสุขหรือมาเล่าวิธีการที่ทำให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน


“จากการทำงานที่ผ่านมากว่า 25 ปี ดิฉันประสบกับหลายสิ่ง ทั้งสุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวังคละเคล้ากันไป ดิฉันคิดว่าการทำงานมีองประกอบที่สำคัญ คือ สถานที่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้าน และเพื่อนร่วมงาน เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ผสมรวมกับปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเวลา ทำให้ออกมาเป็นคำว่า องค์กร ซึ่งเราใช้เวลาอยู่กับองค์กรเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียว” จรัสศรี งามภัทรวรกุล ผู้จัดการแผนก Insurance Center โรงพยาบาลนครธร เผย


จรัสศรี เผยต่อว่า “องค์กร” มีหลายรูปแบบ เช่นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรสีขาว องค์กรที่แสวงหากำไร สิ่งที่ทำให้ดิฉันมีความสุขและประทับใจในสถานที่แห่งนี้ เพาะที่นี่คือองค์กรแห่งความอบอุ่น เป็นองค์กรในฝันที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของดิฉัน


“องค์กรในฝันของดิฉันนั้นเป็นองค์กรที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา ร่วมทุกข์ ร่วมสุขไปด้วยกัน และให้โอกาสในการทำงาน ให้อิสระในความคิดบนความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อทุกคนเปิดใจเข้าหากันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมากเท่านั้นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันดิฉันได้สัมผัสและได้รับแล้วจากโรงพยาบาลนครธนแห่งนี้” ผู้จัดการแผนก บอก


ผู้จัดการแผนก ฯ บอกอีกว่า สถานที่แห่งทำให้ดิฉันมีพลังที่จะเติมเต็มให้กับองค์กร ทำให้ฉันภาคภูมิใจกับงานที่ดิฉันได้รับมอบหมาย ดิฉันคิดว่าดิฉันประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้หากไม่มีองค์กรและความไว้วางใจจากผู้บริหาร ดิฉันก็คงไม่รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองดั่งเช่นทุกวันนี้ ดิฉันดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ที่อบอุ่นแห่งนี้ แล้วคุณล่ะคะสนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้หรือไม่

Shares:
QR Code :
QR Code