สร้างรอยยิ้มหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี

เรื่องโดย : นายพิทักษ์ โงมสันเทียะ นักศึกษาฝึกงาน สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักศึกษา สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ภาพโดย สสส.


สร้างรอยยิ้มหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี thaihealth


หนึ่งในวิธีการเสริมสร้างทัศนคติที่พึงประสงค์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำคือการมอบความสุข สร้างความผ่อนคลาย และมอบกำลังใจ ปรับให้ผู้ต้องขังมีทัศนคติที่ดีงามในการดำเนินชีวิตภายในเรือนจำและหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำซ้ำอีก


โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนโครงการ The Prison Project โดยศิลปินวงสินเจริญบราเธอร์ส (Sinncharoen) และทีม The voice นันทนา บุญหลง ครูสอนร้องเพลงชื่อดัง พร้อมด้วยนักร้องและนักแสดงจิตอาสา เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่เรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สสส. ให้ความสำคัญและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมและยกระดับสุขภาวะทางจิตใจของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิด “เรือนจำสุขภาวะ” ไปพร้อม ๆ กัน


สร้างรอยยิ้มหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี thaihealth


ทีมงานวงสินเจริญบราเธอร์ส นำโดย “สุทธิศักดิ์ สินเจริญ” ได้แต่งเพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจชื่อว่า “ใจใหญ่กว่า” เพื่อให้เป็นเพลงประจำโครงการ The Prison Project โดยมีเนื้อหาและทำนองที่มุ่งสร้างกำลังใจและสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ฟังลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาด้วยความฮึกเหิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ต้องขังที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ได้ร่วมขับร้องประสานเสียงในบทเพลงดังกล่าวด้วย


นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฝึกฝนเทคนิคการร้องเพลงอย่างถูกต้อง มีการให้คำปรึกษาและแนะนำการร้องเพลงที่ถูกวิธี เพื่อเสริมทักษะการขับร้องเพลง โดย “นันทนา บุญหลง” ครูสอนร้องเพลงชื่อดัง พร้อมเคล็ดลับสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคม การผ่อนคลาย เสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนามนุษยสัมพันธ์ในสังคมรวมทั้งการประยุกต์เป็นอาชีพหลังจากพ้นโทษ โดยตลอดการเรียนร้องเพลงของผู้ต้องขังต่างก็มีเสียงหัวเราะปนกับรอยยิ้ม และมีแววตาแห่งความสุขปรากฎขึ้นมาตลอดการเรียนร้องเพลงในครั้งนี้ จนในท้ายที่สุดผู้ต้องขังต่างก็สามารถร้องเพลงนี้ได้กันทุกคน


สร้างรอยยิ้มหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี thaihealth


สำหรับกิจกรรมเรียกรอยยิ้มต่อมาคือการแสดงดนตรีในนามโครงการ The Prison Project จากวงสินเจริญบราเธอร์ส (Sinncharoen) และทีม The voice ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยบทเพลงที่สนุกสนาน และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ต้องขัง และบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น จากนั้น “ธนัญชัย สินเจริญ” ศิลปินวงสินเจริญบราเธอร์ส กล่าวให้พลังบวกให้ผู้ต้องขังต่อสู้กับชีวิต เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่รอพวกเขากลับไปอย่างมีความอดทน และรอคอยอิสรภาพอย่างมีความหวัง พร้อมทั้งให้ผู้ต้องขังมองเห็นความรัก ความใส่ใจ และความสำคัญจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเอง และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำที่จะเป็นกำลังใจสำคัญและคอยยืนเคียงข้างผู้ต้องขังในทุก ๆ ช่วงชีวิตหลังกำแพงแห่งนี้ ในยามที่จิตใจอ่อนแอหรือช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงสุดท้ายของการแสดง ผู้ต้องขังร่วมร้องเพลง “ใจใหญ่กว่า” กับทีมโครงการ The Prison Project ได้อย่างฮึกเหิมและปลุกพลังใจให้แก่ผู้ต้องขังคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับมีการแสดงพิเศษ (ร้องเพลง) ให้กับทีมโครงการเป็นการตอบแทนด้วย


สร้างรอยยิ้มหลังกำแพง ด้วยพลังแห่งดนตรี thaihealth


เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตลง ผู้ต้องขังหลายคนต่างเปิดเผยความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันว่า ดีใจมากที่โครงการ The Prison Project มองเห็นและไม่ลืมว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งหลังกำแพงเรือนจำอยู่ในสังคม ไม่ใช้รั้วกำแพงมากันพวกตนออกจากสังคมภายนอก แม้จะถูกคุมขังแต่ก็ยังคงมีความรู้สึก มีความคิดที่ไม่แตกต่างจากคนภายนอก ตลอดระยะเวลาในเรือนจำ เกิดความรู้สึกมากมาย บางวันรู้สึกเบื่อหน่าย เศร้า หดหู่ และไม่มีกำลังใจที่จะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป จนวันนี้ทางโครงการดังกล่าวได้เข้ามาช่วยทำให้พวกตนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ได้ปลดปล่อยความทุกข์ ลืมเรื่องราวที่กังวลใจ และมีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็สามารถช่วยเยียวยาและสร้างความสุขจากการจดจำประสบการณ์ดี ๆ เช่นนี้ตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code