สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข ในสถานศึกษา

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข ในสถานศึกษา thaihealth


แฟ้มภาพ


การแก้ปัญหาเรื่องอบายมุขและสารเสพติดในสถานศึกษาให้ได้ผล จะต้องอาศัยความเข้าใจมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยว และตระหนักถึงผลเสียพิษภัยที่จะเกิดขึ้น


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ประชุมปฏิบัติการระดับชาติ การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขต่าง ๆ ผ่านระบบการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดประชุมบนวิถีพอเพียง ประหยัดเรียบง่าย แต่มีความหมายที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาความสูญเสียจากอบายมุขให้กับคนในประเทศ


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า ปัญหาอบายมุข เหล้า บุหรี่ การพนัน เป็นปัญหาของบ้านเมืองที่พวกเราต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะไม่เช่นนั้นประเทศของเราจะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไปกับอบายมุขเหล่านั้น อีกทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน เป็นประตูที่จะนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดที่ร้ายแรงขึ้น พวกเราในฐานะครูและบุคลากรการศึกษาจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้ ซึ่งจะมีการนำแนวทางกลับไปขับเคลื่อนลงสู่นักเรียนของเราด้วยตัวเองได้โดยทันที ส่งผลให้เยาวชนของเราก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป


"ผมขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษามาเป็นหลักยึดในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน โดยกระแสพระราชดำรัสที่ได้มอบไว้ให้กับครูและนักเรียน ข้อ 1 คือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ข้อ 2 ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่อ่อนกว่า และข้อ 3 ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันเพื่อเกิดความสามัคคี เหล่านี้เป็นคำสอนที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง หากครูและบุคลากรการศึกษาได้น้อมนำไปปฏิบัติตาม จะเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติได้อย่างยั่งยืน" รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code