สร้างนวัตกรรมใหม่ “งานบุญปลอดเหล้า”

 

             เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง โดยนายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 ตำบลในเขตอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำโดยกำนันสมคิด สิริวัฒนากุล ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการกองบุญสวัสดิการวันละบาทระดับอำเภอและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมในการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขขึ้น ณ วัดไทรงามศิริมงคล บ้านหญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 10 ตำบลเข้าร่วม ประกอบด้วย 1.ตำบลบัวใหญ่   2.ตำบลห้วยยาง  3.ตำบลเสมาใหญ่ 4.ตำบลดอนตะหนิน 5.ตำบลหนองบัวสะอาด 6. ตำบลโนนทองหลาง 7.ตำบลกุดจอก 8.ตำบลด่านช้าง 9.ตำบลขุนทอง และ10.ตำบลหนองแจ้งใหญ่

 

            ในการประชุมครั้งนี้ ได้วางกรอบการทำงานไว้ที่หน่วยปฏิบัติงานระดับบุคคล   ครัวเรือน  หมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอ   มีภาคีเครือข่ายมาร่วมรับฟัง   และเสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาในพื้นที่อย่างหนาตา

             ภายหลังการประชุม ได้มีการสรุปข้อเสนอจากที่ประชุมสำหรับการจัดสวัสดิการงานบุญประเพณีปลอดเหล้าให้เป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงสังคม สุขภาวะชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมีลำดับขั้นดังนี้

 

           1.  เริ่มจากคณะทำงานก่อน ให้ทำบุญประเพณีปลอดเหล้าเป็นตัวอย่างก่อน

           2. ประสานงานกับเจ้าภาพ ใช้ข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการชื้อเหล้าแต่ละงานมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

           3. คืนข้อมูลเพื่อสร้างการยอมรับในชุมชน  ทำให้เป็นตัวอย่าง  ผลดีผลเสีย  (งานนี้ปลอดเหล้า)

           4. หาคนภายนอกมาเรียนรู้และรณรงค์ปิดแผ่นป้าย ลดละเลิกเหล้าในชุมชนอื่นๆ

           5. หาคนมีจิตอาสามาทำงานร่วม  ขยายงานต่อ

           6. ให้แต่ละตำบลไปวางแผนการปฏิบัติงาน  ในพื้นที่ของตนได้อย่างอิสระ

           7. ใช้งานสวัสดิการเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนงาน  เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

 

            ที่สำคัญ การประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเคลื่อนงาน 3 ประเด็นเข้าด้วยกันคือ เหล้า-เบียร์ บุหรี่ และ สิ่งเสพติด

 

 สร้างนวัตกรรมใหม่ “งานบุญปลอดเหล้า”

สร้างนวัตกรรมใหม่ “งานบุญปลอดเหล้า”

สร้างนวัตกรรมใหม่ “งานบุญปลอดเหล้า”

 

รายงานโดย : สำราญ  ธรรมมนอก  ข่าว  www. koratdee.com

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

update 25-02-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ