สร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา จ.ระยอง

featured

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และวิทยาลัยการอาชีพแกลง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยองเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3dUcaXF

Shares:
QR Code :
QR Code